logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là gì? Một đề xuất giá trị giúp các doanh nghiệp xác định những gì làm cho nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng làm thế nào bạn có thể biết liệu hoạt động kinh doanh của bạn có đang tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng và mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn hay không? Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Chuỗi giá trị là gì?

Chuỗi giá trị đề cập đến các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. Khái niệm này được tạo ra vào khoảng năm 1985 bởi Michael Porter, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard. Theo Porter, nó bao gồm các hoạt động chính và các hoạt động hỗ trợ, tất cả đều làm tăng giá trị cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Lý tưởng nhất là các sản phẩm của công ty đi qua các hoạt động của chuỗi giá trị và trên đường đi mỗi hoạt động đều làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm.

 

ChuỗiChuỗi giá trị là gì? giá trị là gì?

Là một công cụ mạnh mẽ để phân tách một công ty thành các hoạt động phù hợp về mặt chiến lược nhằm tập trung vào các nguồn lợi thế cạnh tranh, tức là các hoạt động cụ thể dẫn đến giá cao hơn hoặc chi phí thấp hơn.

Chuỗi giá trị của một công ty thường là một phần của hệ thống giá trị lớn hơn bao gồm các công ty ở thượng nguồn (nhà cung cấp) hoặc hạ nguồn (kênh phân phối) hoặc cả hai. Quan điểm này về cách giá trị được tạo ra buộc các nhà quản lý phải xem xét và xem mỗi hoạt động không chỉ là chi phí mà còn là một bước phải thêm một số giá trị gia tăng vào sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành.

2. Tại sao chuỗi giá trị lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Chuỗi giá trị làm tăng hiệu quả của doanh nghiệp để khách hàng có thể nhận được sản phẩm với nhiều giá trị gia tăng nhất với chi phí thấp nhất có thể. Mục tiêu cuối cùng của quản lý chuỗi giá trị (VCM) là tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty bằng cách tăng tỷ suất lợi nhuận tổng thể.

Tại sao chuỗi giá trị lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Tại sao chuỗi giá trị lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Tuy nhiên, quản lý chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Chúng bao gồm cải thiện luồng nguyên liệu và sản phẩm, giảm lãng phí trong quy trình chuỗi cung ứng, luồng thông tin liền mạch và nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

3. Phân tích chuỗi giá trị là gì?

Phân tích chuỗi giá trị là một cách để doanh nghiệp phân tích các hoạt động mà họ thực hiện để tạo ra một sản phẩm. Một khi các hoạt động được phân tích, một doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả để đánh giá các cách thức nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình.

Trong khi một trong những mục tiêu của phân tích chuỗi giá trị là cải thiện hiệu quả hoạt động, mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của nó là thiết lập lợi thế so với những đối thủ cạnh tranh.

Phân tích chuỗi giá trị là gì?

Phân tích chuỗi giá trị là gì?

Khi bạn hoàn thành phân tích chuỗi giá trị của mình, bạn sẽ xác định được lợi thế mà bạn đang cố gắng đạt được so với đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp lựa chọn giữa hai loại lợi thế cạnh tranh: lợi thế chi phí và lợi thế khác biệt.

 • Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là yếu tố làm cho doanh nghiệp của bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Để phát triển lợi thế, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về thị trường mục tiêu của mình. Nếu bạn là một doanh nhân quan tâm đến việc xác định rõ ràng đối tượng và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, hãy nhớ tìm thị trường thích hợp lý tưởng để tung ra hoặc bán sản phẩm của bạn.

Bạn cũng sẽ cần biết lợi ích mà sản phẩm của bạn cung cấp cho thị trường mục tiêu và hiểu biết vững chắc về các đối thủ cạnh tranh của bạn và các dịch vụ của họ.

Khi tạo ra một phân tích chuỗi giá trị, một doanh nghiệp tìm cách đạt được lợi thế cạnh tranh trong một trong hai lĩnh vực.

 • Lợi thế chi phí

Mục tiêu của chiến lược lợi thế chi phí là trở thành nhà cung cấp có chi phí thấp nhất trong ngành hoặc thị trường của bạn. Các công ty nổi trội với chiến lược chi phí thấp có hiệu quả hoạt động cao và sử dụng nguyên vật liệu và nguồn lực chi phí thấp để giảm giá tổng thể của sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Ví dụ như McDonald's và Walmart.

 • Lợi thế khác biệt hóa

Sử dụng chiến lược khác biệt hóa, bạn cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo hoặc chuyên biệt cao để đạt được lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần dành thời gian và nguồn lực để đổi mới, nghiên cứu và phát triển. Một chiến lược khác biệt hóa thành công cho phép doanh nghiệp đặt ra một mức giá cao hơn cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ví dụ như Starbucks và Apple.

Tốt nhất bạn nên chọn một lợi thế cạnh tranh duy nhất để tập trung nỗ lực vào. Tùy thuộc vào chiến lược cạnh tranh bạn chọn, mục tiêu của phân tích chuỗi giá trị của bạn sẽ là giảm chi phí hoặc khác biệt hóa để cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Sau đó, bạn sẽ có một ý tưởng rõ ràng về các mục tiêu kinh doanh của mình và cách bạn dự định cung cấp giá trị. Nó cũng thu hẹp phạm vi thay đổi có thể cần thực hiện để cải thiện hiệu quả.

Nhưng bạn sẽ chọn lợi thế cạnh tranh nào để sử dụng? Sử dụng mô hình chuỗi giá trị của Porter, bạn có thể xem xét các hoạt động kinh doanh của mình, xác định một đề xuất giá trị duy nhất và quyết định đặt cược tốt nhất của bạn để thiết lập sự thống trị so với đối thủ cạnh tranh của bạn.

>> Tham khảo thêm các sản phẩm đóng gói tại Giaiphapdonggoi.net 

4. Phân tích chuỗi giá trị của Porter

Michael Porter, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, đã giới thiệu một mô hình chuỗi giá trị đơn giản trong cuốn sách của mình, “ Lợi thế cạnh tranh ”. Ông đã phát triển các bước để thực hiện phân tích chuỗi giá trị và chia các hoạt động kinh doanh thành hai loại: chính và hỗ trợ.

Xác định các hoạt động chính và hỗ trợ là một bước quan trọng trong việc tạo ra một phân tích chuỗi giá trị. Bạn sẽ biết nơi bạn sử dụng nhiều nguồn lực nhất, nơi doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện và nơi đối thủ cạnh tranh của bạn có thể có lợi thế hơn bạn.

 

Phân tích chuỗi giá trị của Porter

Phân tích chuỗi giá trị của Porter

Hoạt động chính và hỗ trợ

Trong mô hình chuỗi giá trị của Porter, các hoạt động chính và hỗ trợ là các quá trình và hệ thống quan trọng mà một doanh nghiệp sử dụng để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Năm hoạt động chính là hậu cần trong nước, hoạt động, hậu cần đi và bán hàng. Các hoạt động hỗ trợ là cơ sở hạ tầng vững chắc, quản lý nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và mua sắm.

Hoạt động chính

Có năm hoạt động chính và chúng bao gồm tất cả các hành động đi vào việc tạo ra một sản phẩm của doanh nghiệp.

 • Inbound Logistics: Đây là cách thức thu được nguyên vật liệu và nguồn lực từ các nhà cung cấp trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng có thể được phát triển. Trong phân tích của bạn, hãy xem xét vị trí của các nhà cung cấp và chi phí vận chuyển từ cơ sở của họ đến cơ sở của bạn.
 • Hoạt động: Hoạt động là cách vật liệu và nguồn lực được sản xuất, dẫn đến sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Tại đây, bạn có thể xem xét chi phí vận hành nhà kho, máy móc và dây chuyền lắp ráp của mình.
 • Outbound Logistics: Sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ được hoàn thành, nó cần được phân phối. Hậu cần gửi đi mô tả quá trình giao hàng này. Hãy tính đến chi phí vận chuyển của bạn đến người tiêu dùng, phí lưu kho, quan hệ với nhà phân phối của bạn (ví dụ: họ có tính phí cho mỗi lần bán hàng không?) Và các hoạt động xử lý đơn đặt hàng.
 • Tiếp thị và Bán hàng: Đây là cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được trình bày và bán cho thị trường mục tiêu lý tưởng của bạn. Trong phân tích của bạn, hãy tính đến chi phí quảng cáo, chi phí khuyến mại, phạm vi tiếp cận và giá mỗi chuyển đổi.
 • Dịch vụ: Đây là hỗ trợ mà một doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng, có thể bao gồm hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm, bảo hành và đảm bảo. Bạn sẽ xem xét chi phí sửa chữa, chi phí đào tạo sản phẩm, tần suất điều chỉnh sản phẩm,...

Các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động hỗ trợ giúp các hoạt động chính trong việc tạo ra lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng bao gồm:

 • Cơ sở hạ tầng vững chắc: Điều này đòi hỏi tất cả các hệ thống quản lý, tài chính và luật pháp mà một doanh nghiệp có để đưa ra các quyết định kinh doanh và quản lý hiệu quả các nguồn lực.
 • Quản lý nguồn nhân lực: Quản lý nguồn nhân lực bao gồm tất cả các quy trình và hệ thống liên quan đến việc quản lý nhân viên và tuyển dụng nhân viên mới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty cung cấp dịch vụ tận nơi và nhân viên xuất sắc có thể là một lợi thế cạnh tranh.
 • Phát triển công nghệ: Phát triển công nghệ giúp doanh nghiệp đổi mới. Và công nghệ có thể được sử dụng trong các bước khác nhau của chuỗi giá trị để đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tăng hiệu quả hoặc giảm chi phí sản xuất.
 • Mua sắm (Procurement): Đây là cách các nguồn lực và nguyên vật liệu cho một sản phẩm được lấy ra và các nhà cung cấp được tìm thấy. Mục đích là tìm nguồn cung cấp chất lượng và phù hợp với túi tiền của doanh nghiệp.

5. Các bước phân tích chuỗi giá trị

Phân tích chuỗi giá trị yêu cầu nghiên cứu và có thể mất thời gian để phát triển. Dưới đây là các bước chung cần thực hiện để tạo phân tích chuỗi giá trị.

Các bước phân tích chuỗi giá trị

Các bước phân tích chuỗi giá trị

Bước 1: Xác định các hoạt động chính và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Cùng với nhau, các hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ tạo nên chuỗi giá trị. Chúng bao gồm từng hành động cần thiết trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

Bước 2: Phân tích giá trị và chi phí của các hoạt động.

Nhóm được giao nhiệm vụ tạo ra phân tích chuỗi giá trị nên suy nghĩ về cách mỗi hoạt động cung cấp giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp nói chung. So sánh hoạt động với lợi thế cạnh tranh mà bạn đang cố gắng đạt được (dẫn đầu về chi phí hoặc sự khác biệt) và xem nó có hỗ trợ mục tiêu hay không.

Sau khi phân tích giá trị hoàn tất, hãy xem xét chi phí của các hoạt động. Hoạt động có sử dụng nhiều lao động không? Giá nguyên liệu X là bao nhiêu? Đặt những câu hỏi tương tự như vậy sẽ giúp xác định hoạt động nào tiết kiệm chi phí và hoạt động nào không. Đây là nơi có thể xác định các khu vực cần cải thiện.

Bước 3: Xác định các cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh.

Sau khi phân tích chuỗi giá trị hoàn tất, các bên liên quan chính trong doanh nghiệp có thể thấy tổng quan về nơi doanh nghiệp đang vượt trội và nơi có thể thực hiện các cải tiến trong hoạt động.

Bắt đầu với những cải tiến có những thay đổi nhỏ và mang lại kết quả có tác động cao. Sau khi các chiến thắng dễ dàng được xác định và thực hiện, bạn và nhóm của bạn có thể giải quyết những thách thức lớn hơn có thể cản trở hiệu quả.

Phân tích chuỗi giá trị cung cấp cho các doanh nghiệp một ý tưởng rõ ràng về cách điều chỉnh các hành động và quy trình của họ để cung cấp nhiều giá trị nhất cho thị trường mục tiêu và tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.

Như vậy, Giaiphapdonggoi.net vừa chia sẻ cho bạn một số thông tin về chuỗi giá trị. Phân tích chuỗi giá trị của bạn sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và các hoạt động cung cấp nhiều giá trị nhất cho khách hàng và doanh nghiệp của bạn nói chung. Loại bỏ các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả giúp tăng tốc sản xuất, cải thiện lợi thế cạnh tranh và tăng tỷ suất lợi nhuận.

Tham khảo thêm bài viết cùng chủ đề: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!