logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Là một nhà xuất khẩu hay nhà nhập khẩu, bạn phải biết tổng trọng lượng và tổng số lượng hàng hóa để tính chi phí vận chuyển. Vậy thì công thức tính trọng lượng hàng như thế nào hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu nhé!

Mục Lục [Ẩn]

 

1. Trọng lượng hàng hoá là gì?

Trọng lượng hàng hoá là gì?

Trọng lượng hàng hoá là gì?

Trọng lượng của một vật là trọng lực tác dụng lên vật đó. Khối lượng của một vật là lượng chất mà vật đó có. Khối lượng là một hằng số của vật và không phụ thuộc vào trọng lực. Đó là lý do tại sao một vật thể có khối lượng 20 kg trên trái đất cũng sẽ có khối lượng 20 kg trên mặt trăng. Trọng lượng của cùng một vật thể trên mặt trăng chỉ bằng 1/6 trọng lượng trên trái đất vì lực hấp dẫn trên trái đất mạnh hơn trọng lực trên mặt trăng 6 lần. Phần tiếp theo của bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn thông tin cũng như một số cách tính trọng lượng dựa trên thể tích.

2. Công thức trọng lượng

Công thức trọng lượng được sử dụng để tìm trọng lượng chính xác của cơ thể trên một trường trọng lực cụ thể. Trọng lượng là một lực chịu tác dụng của bất kỳ khối lượng nào do trọng lực. Newton là đơn vị đo trọng lượng trong hệ SI. W được sử dụng để biểu thị trọng lượng. Trọng lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào lực hấp dẫn của cơ thể.

Sử dụng công thức "w = mx g" để chuyển trọng lượng từ khối lượng

Trọng lượng của một vật là tích của khối lượng và gia tốc do trọng trường. Công thức cơ bản để tìm khối lượng là: W = mg (Newton)

Vì trọng lượng là một lực, các nhà khoa học cũng viết phương trình là F = mg.

Công thức tính trọng lượng

Công thức tính trọng lượng

Trong đó:

  • F là trọng lượng, đo bằng Newtons, N.
  • W là trọng lượng của vật thể tính bằng Newton
  • m là khối lượng của vật tính bằng kg
  • g là gia tốc do trọng trường. Trên trái đất, giá trị của g là 9,8 m / s2.

Tìm ra khối lượng của một vật thể

Bởi vì chúng ta đang cố gắng lấy trọng lượng từ khối lượng, chúng ta biết chúng ta đã có khối lượng. Khối lượng là lượng vật chất cơ bản của một vật thể và được biểu thị bằng kilôgam.

Tìm ra gia tốc trọng trường

Nói cách khác, tìm ra g. Trên bề mặt trái đất, g là 9,8 m / s2 . Ở những nơi khác trong vũ trụ, gia tốc trọng trường thay đổi.

Thay các số vào phương trình

Bây giờ bạn đã có m và g, bạn sẽ có thể thêm các giá trị đó vào phương trình F = mg và sẵn sàng thực hiện. Bạn sẽ nhận được một số mô tả về Newtons, hoặc N .

>> Tham khảo bài viết băng keo trong đóng thùng hàng 

3. Ví dụ về Công thức trọng lượng

Ví dụ về Công thức trọng lượng

Ví dụ về Công thức trọng lượng

Ví dụ 1: Khối lượng của vật là 50 kg. Tính khối lượng bằng công thức khối lượng. (Gợi ý: dùng g = 9,8 m / s2).

Để tìm trọng lượng của cơ thể.

Khối lượng = 50 kg (đã cho)

Sử dụng công thức để tìm khối lượng,

W = mg

W = 50 × 9,8

W = 490 N

Trả lời: Trọng lượng của vật là 490 N

Ví dụ 2: Nếu trọng lượng của vật thể trên mặt trăng là 500N, hãy tìm khối lượng của nó. Giá trị của g trên mặt trăng là 1,62 m / s2.

Để tìm khối lượng.

Trọng lượng của vật thể trên mặt trăng = 500 N (cho trước)

Sử dụng công thức để tìm trọng lượng,

W = mg

Khối lượng của vật thể = W / g

Khối lượng của vật thể = 500 / 1.62

Khối lượng của vật thể = 308.64 kg

Trả lời: Khối lượng của vật là 308,64 kg

Ví dụ 3: Khối lượng của vật là 50 kg và trọng lượng của vật là 490 N. Với sự hỗ trợ của công thức trọng lượng, hãy chứng minh rằng g = 9,8 m / s2.

Để chứng minh, g = 9,8 m / s2

Trọng lượng của vật = 490 N (cho trước)

Khối lượng = 50 kg (cho trước)

Sử dụng công thức để tìm khối lượng,

W = mg

g = W / m

g = 490/50

g = 9,8

Trên đây là công thức tính trọng lượng mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp đến bạn. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích được cho những bạn muốn tìm hiểu về ngành vận tải nói riêng và xuất nhập khẩu nói chung.

Xem thêm bài viết cùng chủ đề: