logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Credit Rating là gì? Thuật ngữ này thực chất nói về uy tín và sự tín nhiệm trong hoạt động tài chính và nó luôn được đánh giá cao khi nó đóng vai trò quyết định trong mọi hoạt động tài chính. Vì vậy, việc hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của nó là đặc biệt quan trọng. Nếu cụm từ Credit Rating vẫn là một giới hạn bạn chưa chinh phục được thì nhất định phải đọc bài viết này để giải đáp thắc mắc nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Credit Rating là gì?

Credit Rating nghĩa là xếp hạng tín dụng. Credit Rating là ý kiến ​​của một cơ quan tín dụng cụ thể về khả năng và sự sẵn sàng của một thực thể (chính phủ, doanh nghiệp hoặc cá nhân) trong việc hoàn thành những nghĩa vụ tài chính của mình một cách đầy đủ và đúng hạn đã được thiết lập. Credit Rating cũng cho biết khả năng con nợ sẽ vỡ nợ. Nó cũng đại diện cho rủi ro tín dụng được thực hiện bởi một công cụ nợ - cho dù là một khoản vay hay một đợt phát hành trái phiếu.

Credit Rating là gì?

Credit Rating là gì?

Tuy nhiên, xếp hạng tín dụng không phải là sự đảm bảo hoặc đảm bảo về một loại hoạt động tài chính của một công cụ nợ nhất định hoặc một con nợ cụ thể. Ý kiến ​​của cơ quan tín dụng không thay thế ý kiến ​​của nhà tư vấn tài chính hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư.

Các loại Credit Rating

Mỗi cơ quan tín dụng sẽ sử dụng thuật ngữ riêng của mình để xác định xếp hạng tín dụng. Điều đó nói rằng, các ký hiệu rất giống nhau giữa ba cơ quan tín dụng. Xếp hạng được chia thành hai nhóm: hạng đầu tư và hạng đầu cơ.

  • Đầu tư cấp xếp hạng có nghĩa là đầu tư được coi là vững chắc bởi các cơ quan đánh giá và tổ chức phát hành có khả năng tôn vinh các điều khoản trả nợ. Các khoản đầu tư như vậy thường ít có giá cạnh tranh hơn so với các khoản đầu tư cấp đầu cơ.
  • Các khoản đầu tư cấp độ đầu cơ có rủi ro cao và do đó, đưa ra mức lãi suất cao hơn để phản ánh chất lượng của các khoản đầu tư.

2. Tại sao Credit Rating lại quan trọng?

Tại sao Credit Rating lại quan trọng?

Tại sao Credit Rating lại quan trọng?

Cho dù người cho vay sử dụng công cụ nào để đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn, cho dù đó là xếp hạng tín dụng hay các loại điểm tín dụng khác nhau, thì mục tiêu cuối cùng là thử và dự đoán khả năng bạn hoàn trả các khoản vay của mình. Lịch sử trả nợ đúng hạn và sử dụng tín dụng có trách nhiệm có thể giúp chứng minh rằng bạn có thể hoàn trả tín dụng trong tương lai.

Cũng như ảnh hưởng đến các sản phẩm như khoản vay, thấu chi và thẻ tín dụng, báo cáo tín dụng của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ như vay thế chấp, tài chính cho một chiếc xe hơi, cách bạn thanh toán cho các tiện ích như khí đốt và điện và mua điện thoại di động theo hợp đồng. Mỗi tình huống này liên quan đến một loại tín dụng và có nghĩa là người cho vay sẽ sử dụng một công cụ để xác định những gì sẽ cung cấp.

Người cho vay cũng có thể xem xét thông tin có trong đơn đăng ký của bạn, chẳng hạn như tiền lương, hoặc bất kỳ dữ liệu nào họ có từ các giao dịch trước đây với bạn, tức là nếu bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của họ trong quá khứ.

>> Tham khảo sản phẩm dây đai nhựa tại Đồng Nai 

3. Người dùng Credit Rating

Người dùng Credit Rating

Người dùng Credit Rating

Credit Rating được sử dụng bởi các nhà đầu tư, các tổ chức trung gian như ngân hàng đầu tư, tổ chức phát hành nợ và các doanh nghiệp và tập đoàn.

Cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều sử dụng xếp hạng tín dụng để đánh giá rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một đợt phát hành cụ thể, lý tưởng là trong bối cảnh toàn bộ danh mục đầu tư của họ.

Các bên trung gian như chủ ngân hàng đầu tư sử dụng xếp hạng tín dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và tiếp tục định giá các vấn đề nợ.

Các tổ chức phát hành nợ như tập đoàn, chính phủ, thành phố trực thuộc trung ương, v.v., sử dụng xếp hạng tín dụng như một đánh giá độc lập về mức độ tín nhiệm và rủi ro tín dụng liên quan đến việc phát hành nợ của họ. Xếp hạng, ở một mức độ nào đó, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng một ý tưởng về chất lượng của công cụ và loại lãi suất mà họ nên mong đợi từ nó.

Các doanh nghiệp và tập đoàn đang tìm cách đánh giá rủi ro liên quan đến một giao dịch đối tác nhất định cũng sử dụng xếp hạng tín dụng. Họ có thể giúp các tổ chức đang tìm cách tham gia vào quan hệ đối tác hoặc liên doanh với các doanh nghiệp khác đánh giá tính khả thi của đề xuất.

4. Bạn có thể giúp cải thiện Credit Rating của mình bằng cách nào?

Bạn có thể giúp cải thiện Credit Rating của mình bằng cách nào?

Bạn có thể giúp cải thiện Credit Rating của mình bằng cách nào?

Một xếp hạng tín dụng tốt, điểm số hoặc báo cáo chủ yếu là để chứng minh lịch sử vay nợ có trách nhiệm. Cách thức sử dụng các công cụ hoặc báo cáo này khác nhau giữa các bên cho vay, nhưng việc thanh toán các khoản nợ của bạn đúng hạn và hoàn thành là một phần quan trọng trong việc xây dựng lịch sử tín dụng tốt .

Bạn cũng nên đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nào do các cơ quan tham chiếu tín dụng nắm giữ là chính xác, ví dụ: hãy đảm bảo cập nhật sổ đăng ký bầu cử nếu bạn chuyển nhà vì dữ liệu này được sử dụng để xác minh địa chỉ của bạn. Nếu bạn đã từng gặp vấn đề với nợ trong quá khứ, có thể mất một thời gian để xây dựng lại lịch sử tín dụng của bạn . Tương tự như vậy, nếu bạn chưa bao giờ sử dụng tín dụng trước đây sẽ không có bất cứ thứ gì để người cho vay sử dụng làm bằng chứng về mức độ tín nhiệm của bạn. Nếu đúng như vậy, bạn có thể cân nhắc sử dụng một khoản tín dụng nhỏ và trả nợ thường xuyên, để thiết lập lịch sử tín dụng.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế Credit Rating (hoặc xếp hạng tín dụng có nghĩa là gì?). Ngoài việc hiểu rõ bản chất của Xếp hạng tín dụng, bạn còn có được những lưu ý quan trọng để có thể tạo xếp hạng tín dụng tốt nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác tín dụng và tài chính của mình một cách có lợi nhất.

Xem thêm bài viết cùng chủ đề: 

Mời bạn xem thêm các sản phẩm đóng gói của GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé!!!