Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net

logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en
Our latest recent news

Address: Giang Dien Industrial Park, Trang Bom Dist., Dong Nai Town

P: 0911 904 968 | Tel: 025 1224 7968 | Fax: 025 1224 7968

E-mail: giaiphapdonggoi.net@gmail.com