logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Chắc hẳn ai cũng đã nhiều lần nghe đến từ “Hóa đơn VAT” ​​khi đi ăn nhà hàng hay mua sắm. Tuy nhiên, hoá đơn VAT là gì? Quy định xuất hoá đơn và mẫu hoá đơn theo thông ty 39 là như thế nào thì hôm nay hãy cùng Giaiphapdonggoi.net làm rõ nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Hóa đơn VAT là gì?

Hóa đơn VAT là hóa đơn bao gồm tất cả các thông tin về VAT mà HMRC yêu cầu. Chỉ những doanh nghiệp đã đăng ký thuế GTGT mới đủ điều kiện xuất hóa đơn GTGT.

Hóa đơn VAT là gì?

Hóa đơn VAT là gì?

Hóa đơn GTGT là một chứng từ thương mại bao gồm tất cả các chi tiết của hàng hóa và dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng. Cũng giống như mọi hóa đơn bán hàng thông thường khác, hóa đơn VAT được phát hành để thông báo cho khách hàng về số tiền họ nợ đối với các sản phẩm được cung cấp và để thiết lập nghĩa vụ thanh toán đó.

Nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký VAT, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần có hóa đơn VAT đầy đủ, nhưng đối với một số giao dịch bán lẻ, bạn nên sử dụng hóa đơn sửa đổi hoặc hóa đơn đơn giản để thay thế.

2. Quy định xuất hóa đơn VAT

2.1. Nguyên tắc xuất hóa đơn

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về nguyên tắc xuất hóa đơn đầu ra.

Các hóa đơn phải đáp ứng chính xác nội dung, khớp các liên của hóa đơn với từng hình thức, loại hóa đơn khác nhau và đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn đối với cơ sở, chi nhánh, được ghi rõ ràng. trong các danh mục sau:

Nguyên tắc xuất hóa đơn

Nguyên tắc xuất hóa đơn

Nội dung hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập và xuất hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ, cũng như trong trường hợp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho mục đích quà tặng, quảng cáo, trao đổi hoặc trả lương thay cho người lao động.

Hóa đơn được trình bày dưới dạng:

 • Hóa đơn tự in
 • Hóa đơn điện tử
 • Hóa đơn được in
 • Các chứng từ in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn, bao gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý.

Các loại hóa đơn bao gồm:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Các hóa đơn khác như tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền mặt,….
 • Phiếu thu tiền cước hàng không, vận chuyển, kho bãi,….

Nội dung trên hóa đơn đầu ra cần đảm bảo những điều sau:

 • Các nghiệp vụ kinh tế thực sự phát sinh.
 • Không tẩy xóa và sửa chữa trên hóa đơn.
 • Không sử dụng mực đỏ, sử dụng một màu mực, mực không phai.
 • Gạch bỏ chéo những chỗ trống. Nếu hóa đơn tự in thì phần trống không phải gạch bỏ.
 • Chữ và số phải được viết liên tục, không ngắt quãng, không viết đè lên.
 • Kế toán cần ghi chú rõ “người mua không lấy hóa đơn” để phòng trường hợp người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Nội dung giữa các liên của hóa đơn phải khớp nhau

Nội dung trên hóa đơn đầu ra phải thống nhất với nhau, cùng số lượng giữa các liên đối với hóa đơn lập một lần và nhiều lần. Các liên có thể được thay thế bằng một bảng kê danh sách các chi tiết thanh toán riêng lẻ được tạo cho các hóa đơn điện nước, phí ngân hàng, vé vận tải, phí dịch vụ viễn thông, phụ - vé - thẻ,…

Trường hợp nội dung các liên không trùng khớp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật theo điểm c khoản 1 Điều 16 TT39/201/ TT-TBC.

Các hóa đơn được lập theo thứ tự tuần tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc và cơ sở nhận ủy quyền bán hàng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng phương thức ký hiệu phân chia cho từng hệ thống, đơn vị thì tổ chức phải có sổ hoặc hình ảnh theo dõi phù hợp. phân bổ ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở. Những cơ sở, đơn vị, cơ quan trong hệ thống phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong phạm vi hóa đơn được chia.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc và cơ sở sử dụng cùng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng phương thức ký hiệu truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh cần cung cấp phương thức truy xuất ngẫu nhiên cho cơ sở được ủy quyền. và các đơn vị. Thứ tự xuất hóa đơn được tính từ nhỏ đến lớn đối với những hóa đơn truy xuất toàn bộ chi nhánh doanh nghiệp.

Lưu ý: Lập hóa đơn không theo thứ tự phạt 4.000.000 - 8.000.000đ

2.2. Thời gian xuất hóa đơn đầu ra

Theo quy định ở khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/TT-BTC, thời điểm lập hóa đơn khi chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ, công trình lắp đặt được quy định khác nhau, nội dung lập hóa đơn khác nhau. Thông số kỹ thuật của các dòng sản phẩm được nêu dưới đây:

Thời gian xuất hóa đơn đầu ra

Thời gian xuất hóa đơn đầu ra

Thời gian xuất hóa đơn khi bán hàng hóa

Thời điểm xuất hóa đơn cũng là thời điểm chuyển quyền sở hữu / quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu tiền.

Thời gian xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ

Ngày phát hành hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ sản phẩm và thu tiền trước hoặc trong khi giao dịch thì ngày lập hóa đơn là ngày thanh toán.

Thời gian xuất hóa đơn đối với dịch vụ điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình.

Thời gian xuất hóa đơn chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày ghi số điện, nước tiêu thụ trên công tơ hoặc cuối kỳ quy định đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình. Khoảng thời gian quy ước được dùng làm căn cứ để tính toán giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ cáp, truyền hình, viễn thông.

Thời gian xuất hóa đơn xây lắp

Ngày xuất hóa đơn đối với công trình lắp đặt là ngày bàn giao, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây lắp hoàn thành, không phân biệt là đã thu tiền hay là chưa thu tiền.

Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu

Thời điểm xuất hóa đơn đối với trường hợp bán hàng hoá là xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ cho người mua là tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngân hàng, chứng khoán được lập định kỳ theo hợp đồng đã ký kết. thỏa thuận giữa hai bên kèm theo các chứng từ, tờ khai có xác nhận của hai bên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh về hoạt động cung ứng xăng dầu.

Ngày lập hóa đơn dịch vụ sẽ có một hướng dẫn riêng đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí chế biến và một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính.

Thời gian xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Thời điểm xuất hóa đơn xuất khẩu thì doanh nghiệp cần sử dụng hóa đơn thương mại được xác định là thời điểm xuất bán hàng hóa, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền.

Ngày xác nhận doanh thu tính thuế được xác định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan.

3. Mẫu hóa đơn VAT theo thông tư 39

Hiện nay, mẫu hóa đơn VAT sẽ được áp dụng theo mẫu số 01 GTKT3/001 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trên thực tế, dựa trên mẫu hóa đơn đỏ VAT do bộ ban hành, các tổ chức có thể thiết kế theo nhiều mẫu khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mình. Tuy nhiên, các mẫu đơn phải đảm bảo có các tiêu chí bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Mẫu hóa đơn VAT theo thông tư 39

Mẫu hóa đơn VAT theo thông tư 39

Trên đây là một số thông tin cơ bản về hóa đơn VAT mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp. Với những lưu ý nhỏ nhưng cần thiết này sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp kinh doanh. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có thêm những định hướng nghề nghiệp cho mình trong nghề kế toán này.

Xem thêm bài viết liên quan: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!