logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Kế toán tài chính là điều cần thiết để theo dõi chính xác các hồ sơ tài chính cho tổ chức của bạn. Hồ sơ kế toán tài chính cung cấp cho các bên liên quan bên trongbên ngoài một cái nhìn tổng thể về sự ổn định tài chính cho năm tài chính sắp tới. Do đó, triển vọng tài chính xác định các mục tiêu bạn đặt ra, cách tổ chức của bạn hoạt động và số lượng nhân viêncác nguồn lực bổ sung có thể được phân bổ cho các bộ phận khác nhau. Trong bài viết này, Giaiphapdonggoi.net trình bày sơ lược về kế toán tài chính là gì, các nhiệm vụ và ai sử dụng thông tin Kế toán tài chính.

Mục Lục [Ẩn]


1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là một quá trình thu thập thông tin và lập báo cáo về hoạt động tài chính của một tổ chức. Những báo cáo này tóm tắt những giao dịch của một công ty, mô tả giao dịch với ai và liệt kê ngày và số tiền của mỗi giao dịch. Những công ty tạo báo cáo tài chính về các giao dịch để hiển thị thông tin về giá trị của tổ chức. Một khi nhận được phản hồi từ những bên liên quan, họ có thể lập kế hoạch chiến lược về mô hình phát triển của công ty.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là một phân ngành trong kế toán giúp các tổ chức cung cấp báo cáo liên quan đến ba lĩnh vực quan trọng của doanh nghiệp: tài sản và nợ phải trả (bảng cân đối kế toán), doanh thu và chi phí (báo cáo thu nhập) và dòng tiền (báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Cùng với nhau, những khu vực này có thể được sử dụng cho các mục đích bên trong và bên ngoài.

Kế toán tài chính được sử dụng để trình bày tình hình tài chính của một công ty cho các bên liên quan bên ngoài. Điều này cho phép hội đồng quản trị, người sở hữu cổ phiếu, nhà đầu tư tiềm năng, chủ nợ và các tổ chức tài chính xem công ty đã hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Các báo cáo này được nộp hàng năm. Nếu một doanh nghiệp được coi là một công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán, các báo cáo phải được lập thành một phần của hồ sơ công khai. Trong một khóa học kế toán tài chính, sinh viên học cách lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính.

2. Nhiệm vụ của Kế toán tài chính và trách nhiệm của công việc

Bản mô tả công việc Kế toán tài chính cần nêu rõ các nhiệm vụ và trách nhiệm sau:

Nhiệm vụ của Kế toán tài chính và trách nhiệm của công việc

Nhiệm vụ của Kế toán tài chính và trách nhiệm của công việc

 • Có nhiệm vụ lập báo cáo lãi lỗ hàng tháng và bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo thuế và xử lý hàng tồn kho.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu, sau đó được sử dụng để chuẩn bị các ước tính hàng tuần và hàng tháng.
 • Tư vấn về dự toán tài trợ cho dự án.
 • Tạo báo cáo KPI.
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tuần và kiểm soát chi tiêu và dòng tiền.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các tài khoản cuối năm và các tài khoản theo luật định.
 • Trả lời các câu hỏi về tài chính bằng cách thu thập và giải thích dữ liệu.
 • Thực hiện đánh giá nội bộ như đánh giá tiền lương.
 • Kiểm tra hồ sơ tài chính để kiểm tra tính chính xác.
 • Quản lý và đào tạo nhân viên khi cần thiết.

Cùng tìm hiểu sản phẩm dây đai pet giá rẻ tại Đồng Nai 

3. Ai sử dụng thông tin Kế toán tài chính?

Người sử dụng thông tin kế toán quản lý khá dễ xác định - về cơ bản, họ là người quản lý của một công ty. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét kỹ hơn một chút về người sử dụng thông tin kế toán tài chính và chúng ta cũng cần biết thêm một chút về những gì họ làm với thông tin mà kế toán cung cấp cho họ. Các công ty được giao dịch công khai sẽ cung cấp thông tin kế toán tài chính của họ cho nhiều bên liên quan hơn, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng,… so với công ty tư nhân sẽ tạo ra một bộ báo cáo tài chính duy nhất theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Các công ty được Giao dịch công khai cũng sẽ cung cấp thông tin kế toán tài chính của họ cho công chúng để giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động của công ty. Vì vậy, và một bộ báo cáo tài chính khác được đơn giản hóa để công chúng có thể dễ dàng sử dụng hơn.

Ai sử dụng thông tin Kế toán tài chính?

Ai sử dụng thông tin Kế toán tài chính?

 • Chủ sở hữu và người quản lý: Khi tóm tắt kết quả hoạt động tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian xác định, báo cáo tài chính thực chất là phiếu báo cáo cho chủ sở hữu và người quản lý. Ví dụ, chúng cho biết liệu công ty có thu được lợi nhuận hay không và cung cấp thông tin khác về tình trạng tài chính của công ty. Chúng cũng cung cấp một số thông tin mà người quản lý và chủ sở hữu có thể sử dụng để thực hiện hành động khắc phục, mặc dù các báo cáo do kế toán quản lý lập cung cấp mức độ sâu hơn nhiều.
 • Nhà đầu tư và Chủ nợ: Các nhà đầu tư và chủ nợ cung cấp số tiền mà một công ty cần để hoạt động, và không ngạc nhiên khi họ muốn biết hoạt động kinh doanh đó như thế nào. Bởi vì họ biết rằng không thể đưa ra quyết định đầu tư và cho vay thông minh nếu không có báo cáo chính xác về tình hình tài chính của tổ chức, họ nghiên cứu báo cáo tài chính để đánh giá hoạt động của công ty và đưa ra quyết định về việc tiếp tục đầu tư.
 • Cơ quan chính phủ: Các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính cho một số cơ quan chính phủ. Ví dụ: các công ty thuộc sở hữu đại chúng - những công ty có cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán - phải cung cấp báo cáo tài chính hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán tỉnh tương ứng của họ.
 • Người dùng khác: Một số người dùng bên ngoài khác quan tâm đến báo cáo tài chính của công ty. Ví dụ, các nhà cung cấp cần biết liệu công ty mà họ bán hàng hóa của họ có gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn hoặc thậm chí có thể gặp rủi ro không. Người lao động và công đoàn quan tâm vì tiền lương và các hình thức đãi ngộ khác phụ thuộc vào kết quả hoạt động của người sử dụng lao động.

4. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Có hai điểm khác biệt chính giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Sự khác biệt đầu tiên là kế toán quản trị được trình bày cho cộng đồng nội bộ của công ty, trong khi kế toán tài chính được chuẩn bị cho đối tượng bên ngoài. Mặc dù kế toán tài chính có tầm quan trọng lớn đối với các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, kế toán quản trị vẫn cần thiết cho các nhà quản lý để đưa ra các quyết định tài chính hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp của họ. Sự khác biệt thứ hai là kế toán tài chính là chính xác và phải tuân thủ các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP), trong khi kế toán quản trị có thể dựa trên phỏng đoán hoặc ước tính vì hầu hết các nhà quản lý không có thời gian để có được con số chính xác vào thời điểm cần quyết định. được thực hiện.

Trên đây, Giaiphapdonggoi.net đã cung cấp cho bạn nhũng thông tin về kế toán tài chính. Mục đích tổng thể của kế toán tài chính là tạo ra thông tin hoặc báo cáo tài chính có thể được sử dụng bởi tất cả những người sử dụng bên ngoài để làm cơ sở cho các quyết định tài chính của họ về việc các quyết định này có liên quan đến việc cho vay tiền hay đầu tư tiền hay không.

Cùng tìm hiểu các bài viết khác liên quan: