logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Thế giới đã trở thành một “ngôi làng toàn cầu”. Việc kinh doanh đã mở rộng và không còn bị giới hạn trong các ranh giới thực của đất nước. Ngay cả những quốc gia tự cung tự cấp giờ đây cũng dựa vào các quốc gia khác để mua hàng hóa và dịch vụ. Họ cũng sẵn sàng cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các nước đang phát triển. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về Kinh doanh quốc tế là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế bao gồm tất cả các hoạt động thương mại diễn ra nhằm thúc đẩy việc chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, con người, ý tưởng và công nghệ qua các biên giới quốc gia.

Kinh doanh quốc tế diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau:

 • Sự di chuyển hàng hóa từ quốc gia này sang quốc gia khác (xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại).
 • Các thỏa thuận hợp đồng cho phép các công ty nước ngoài sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và quy trình từ các quốc gia khác (cấp phép, nhượng quyền).
 • Sự hình thành và hoạt động của các cơ sở bán hàng, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, và phân phối ở thị trường nước ngoài.

Nghiên cứu về kinh doanh quốc tế liên quan đến việc tìm hiểu những tác động mà các hoạt động trên có đối với thị trường, quốc gia, chính phủ, công ty và cá nhân trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp quốc tế thành công nhận ra sự đa dạng của thị trường thế giới và có khả năng đối phó với những bất ổn và rủi ro khi kinh doanh trong một thị trường toàn cầu liên tục thay đổi.

Các quyết định về chiến lược, tổ chức và / hoặc chức năng của doanh nghiệp quốc tế phân loại nó thành:

 • Một công ty đa nội địa với các công ty con độc lập hoạt động như các công ty trong nước.
 • Hoạt động toàn cầu với các công ty con tích hợp.
 • Sự kết hợp của cả hai.

Tuy nhiên, khía cạnh thách thức của kinh doanh quốc tế là nhiều công ty kết hợp các khía cạnh của hoạt động đa quốc gia và toàn cầu:

 • Đa nội địa - Một mô hình kinh doanh chiến lược bao gồm việc quảng bá sản phẩm và dịch vụ ở nhiều thị trường khác nhau trên thế giới và điều chỉnh sản phẩm / dịch vụ phù hợp với các chuẩn mực văn hóa, sở thích và phong tục tôn giáo của các thị trường khác nhau.
 • Đa quốc gia - Một chiến lược kinh doanh liên quan đến việc bán các sản phẩm và dịch vụ ở các thị trường nước ngoài khác nhau mà không thay đổi các đặc tính của sản phẩm / dịch vụ để phù hợp với các chuẩn mực văn hóa hoặc phong tục của các thị trường khác nhau.

2. Sự phát triển của kinh doanh quốc tế

Sự phát triển của kinh doanh quốc tế

Sự phát triển của kinh doanh quốc tế

Mức độ phổ biến của kinh doanh quốc tế đã tăng lên đáng kể trong phần cuối của thế kỷ XX, nhờ vào quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư và sự phát triển của công nghệ. Một số yếu tố quan trọng giúp kinh doanh quốc tế phát triển bao gồm:

 • Sự hình thành của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 1995.
 • Sự ra đời của chuyển tiền điện tử.
 • Sự ra đời của đồng euro vào Liên minh Châu Âu.
 • Đổi mới công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và vận tải toàn cầu.
 • Sự giải thể của một số thị trường cộng sản, do đó mở ra nhiều nền kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân.

Ngày nay, cạnh tranh toàn cầu ảnh hưởng đến hầu hết mọi công ty - bất kể quy mô. Nhiều nhà cung cấp nguồn từ nước ngoài và vẫn cạnh tranh hơn với các sản phẩm hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ nước ngoài. Kinh doanh quốc tế vẫn là một khái niệm rộng bao gồm các công ty nhỏ nhất chỉ có thể xuất khẩu hoặc nhập khẩu với một quốc gia khác, cũng như các công ty toàn cầu lớn nhất có hoạt động tích hợp và liên minh chiến lược trên toàn cầu.

>> Tham khảo bài viết dây đai pet đóng kiện hàng xuất khẩu 

3. Ý nghĩa của kinh doanh quốc tế

Ý nghĩa của kinh doanh quốc tế

Ý nghĩa của kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế đề cập đến các hoạt động thương mại vượt ra ngoài giới hạn địa lý của một quốc gia.

Do đó, nó không chỉ bao gồm chuyển động quốc tế của hàng hóa và dịch vụ mà còn bao gồm vốn, nhân sự, công nghệ và tài sản trí tuệ như bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiến ​​thức kỹ thuật và bản quyền.

Đó là một hoạt động kinh doanh diễn ra bên ngoài biên giới, tức là giữa hai quốc gia. Điều này bao gồm sự di chuyển quốc tế của hàng hóa và dịch vụ, vốn, nhân sự, công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí quyết. Nó đề cập đến việc mua và bán hàng hóa và dịch vụ vượt quá giới hạn địa lý của quốc gia.

Nó có ba loại:

 • Thương mại xuất khẩu: Là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho nước ngoài.
 • Thương mại nhập khẩu: Mua hàng hóa và dịch vụ từ các nước khác.
 • Thương mại Entrepot: Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ để tái xuất sang các nước khác.

4. Những thách thức của kinh doanh quốc tế

Những thách thức của kinh doanh quốc tế

Những thách thức của kinh doanh quốc tế

Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế có thể rất khác nhau giữa các quốc gia. Nền kinh tế của các nước có thể là công nghiệp hóa (phát triển), mới nổi (mới công nghiệp hóa), hoặc kém phát triển hơn (thế giới thứ ba). Hơn nữa, bên trong mỗi nền kinh tế này là một loạt các biến thể, có ảnh hưởng lớn đến mọi thứ, từ giáo dục và cơ sở hạ tầng đến công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Cơ cấu kinh tế của một quốc gia như thị trường tự do, thị trường kế hoạch hóa tập trung hay thị trường hỗn hợp cũng đóng một vai trò khác biệt trong việc dễ dàng thực hiện các nỗ lực kinh doanh quốc tế.

Môi trường chính trị

Môi trường chính trị của kinh doanh quốc tế đề cập đến mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp, cũng như rủi ro chính trị của một quốc gia. Do đó, các công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế phải mong đợi đối phó với các loại chính phủ khác nhau, chẳng hạn như các nền dân chủ đa đảng, các quốc gia độc đảng, các chế độ độc tài và các chế độ quân chủ lập hiến.

Các công ty quốc tế cũng phải xem xét mức độ rủi ro chính trị ở nước ngoài; nói cách khác, khả năng xảy ra những thay đổi lớn của chính phủ. Chỉ một số vấn đề của các chính phủ bất ổn mà các công ty quốc tế phải xem xét bao gồm bạo loạn, cách mạng, chiến tranh và khủng bố.

Môi trường văn hoá

Môi trường văn hóa của một quốc gia nước ngoài vẫn là một thành phần quan trọng của môi trường kinh doanh quốc tế, nhưng nó là một trong những môi trường khó hiểu nhất. Môi trường văn hóa của một quốc gia nước ngoài liên quan đến những niềm tin và giá trị chung được chia sẻ, được hình thành bởi các yếu tố như ngôn ngữ, tôn giáo, vị trí địa lý, chính phủ, lịch sử và giáo dục

Thông thường, nhiều công ty quốc tế tiến hành phân tích văn hóa của một quốc gia nước ngoài để hiểu rõ hơn về những yếu tố này và cách chúng ảnh hưởng đến các nỗ lực kinh doanh quốc tế.

Môi trường cạnh tranh

Môi trường cạnh tranh luôn thay đổi theo các môi trường kinh tế, chính trị và văn hóa. Cạnh tranh có thể tồn tại từ nhiều nguồn khác nhau và bản chất của cạnh tranh có thể thay đổi theo từng nơi. Nó có thể được khuyến khích hoặc không được khuyến khích ủng hộ sự hợp tác, và mối quan hệ giữa người mua và người bán có thể là thân thiện hoặc thù địch. Mức độ đổi mới công nghệ cũng là một khía cạnh quan trọng của môi trường cạnh tranh khi các doanh nghiệp cạnh tranh để tiếp cận với công nghệ mới nhất.

Để đảm bảo thành công trên thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp quốc tế phải hiểu nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh và đánh giá hiệu quả tác động của chúng.

Kinh doanh quốc tế là cầu nối lấp đầy khoảng cách giữa các quốc gia khác nhau bằng cách cung cấp các dịch vụ thương mại và thu lại lợi ích. Nó có một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia khác nhau.

Tham khảo bài viết khác cùng chủ đề: