logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Khi thuê người quản lý dịch vụ tài chính (cũng có thể là kế toán trưởng), điều quan trọng là phải lập chính xác hai tài liệu chính là lệnh bổ nhiệm kế toán trưởng và hợp đồng lao động. Kế toán trưởng chỉ được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo lệnh của người đứng đầu doanh nghiệp. Thủ tục bắt đầu bằng việc lập quyết định bổ nhiệm vào một vị trí nào đó, sau đó lập hợp đồng lao động và một số văn bản quy định nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan tài chính. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Người điền thứ tự bổ nhiệm kế toán trưởng

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng có thể do Tổng giám đốc Công ty TNHH hoặc người có quyền hạn khác thực hiện.

Người điền thứ tự bổ nhiệm kế toán trưởng

Người điền thứ tự bổ nhiệm kế toán trưởng

Việc tạo ra thông tin cơ bản trong tài liệu này là do một bộ phận nhân sự tham gia. Sau khi biểu mẫu được trang trí phù hợp, nó được chuyển cho giám đốc doanh nghiệp ký. Trường hợp chưa cung cấp được biên chế cán bộ cho tổ chức thì giám đốc của doanh nghiệp tự điền lệnh bổ nhiệm kế toán trưởng.

2. Đặc điểm của việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Khi bổ nhiệm một kế toán trưởng mới của tổ chức luôn phải làm thủ tục chuyển giao quyền hạn từ một nhân viên đã đảm nhiệm vị trí này trước đó. Đồng thời, các lãnh đạo mới xác định khoảng thời gian sẵn sàng nhận tài liệu báo cáo (theo quy định của pháp luật, tài liệu kế toán phải được lưu trữ trong kho lưu trữ của doanh nghiệp tối thiểu là năm năm). Trong trường hợp không thể kiểm tra chi tiết sâu các tài liệu cho thời hạn 5 năm, cần đặc biệt chú ý đến báo cáo trong những tháng gần đây, cũng như những tài liệu sẽ cần trong tương lai gần.

Đặc điểm của việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Đặc điểm của việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Như vậy, tính đến thời điểm giữ chức vụ, kế toán trưởng kỳ trước có nghĩa vụ thông qua báo cáo thuế và kế toán kỳ cuối cùng.

Nếu sự việc được chấp nhận vào đầu kỳ báo cáo tiếp theo thì nhân viên mới phải xuất trình đầy đủ chứng từ sơ cấp, sổ kế toán, sổ kế toán và số dư vốn lưu động đã hoàn thành của kỳ trước. Tức là kế toán viên mới vào nghề trước khi kinh doanh thì bắt buộc phải kiểm tra:

 • Các chứng từ báo cáo sơ cấp (lệnh chi, lệnh thanh toán, báo cáo quyết toán).
 • Chứng từ kế toán làm việc với máy tính tiền.
 • Mua sắm và bán sách.
 • Tạp chí đăng ký chứng khoán.
 • Giấy ủy quyền nhật ký đăng ký.
 • Nhật ký đăng ký hóa đơn.
 • Sự hiện diện, tính sẵn có và sổ đăng ký của các tổ chức ngân hàng.
 • Các tài liệu khác.

Thực chất là việc luân chuyển công việc từ kế toán trưởng này sang kế toán trưởng khác tương tự như việc kiểm tra thuế tại chỗ.

3. Làm thế nào để lập trình tự bổ nhiệm kế toán trưởng?

Hình thức pháp luật về việc bổ nhiệm kế toán trưởng không phải là một thể thống nhất. Nhưng tài liệu này phải được ban hành chính xác, vì nó phải được nộp cho cơ quan thuế, ngân hàng, cũng như các tổ chức khác theo yêu cầu.

Làm thế nào để lập trình tự bổ nhiệm kế toán trưởng?

Làm thế nào để lập trình tự bổ nhiệm kế toán trưởng?

Chi tiết bắt buộc là:

 • Tên đầy đủ của tổ chức trong tài liệu.
 • Tên của việc giải quyết và ngày công bố lệnh.
 • Căn cứ để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng (chi tiết hợp đồng lao động, hợp đồng xác định thời hạn).
 • Tên đầy đủ của nhân viên được bổ nhiệm vào vị trí này, thông tin về nhân viên đó, được cung cấp bởi các hành vi nội bộ của người sử dụng lao động hoặc các tài liệu luật định.
 • Thông tin về hợp đồng thử thách lương hàng tháng.
 • Thời gian thử việc nếu nó được xác lập bởi hợp đồng.
 • Ngày tháng, chữ ký và giải mã chữ ký của một nhân viên được bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng, cho thấy rằng anh ta đã quen thuộc với trình tự.

4. Ai có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

Ai có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

Ai có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

Tuy nhiên, không phải một nhà lãnh đạo nào, xét về khía cạnh nào đó, sẽ không giao phó vị trí trưởng phòng cho một người không có kiến ​​thức sâu về lĩnh vực kế toán và luật thuế, cũng như kinh nghiệm trong chuyên ngành. Do đó, các yêu cầu cần thiết cho một ứng viên cho vị trí này bạn có thể tự thiết lập dựa trên các chi tiết cụ thể của tổ chức của bạn. Chỉ cần đừng quên chỉ ra các yêu cầu về trình độ chuyên môn này trong hướng dẫn chính thức của Kế toán trưởng - điều này, trong số những điều khác, sẽ cho phép từ chối các yêu cầu đối với ứng viên đăng này không có các kỹ năng cần thiết.

5. Hướng dẫn điền lệnh bổ nhiệm kế toán trưởng

Điều đầu tiên cần được chỉ rõ trong tài liệu này là ngày hình thành đơn hàng và số luồng tài liệu nội bộ của nó. Ngày tạo đơn hàng và sẽ được coi là ngày kế toán trưởng mới vào vị trí này, trừ khi có quy định khác trong mục riêng của đơn hàng.

Sau đó bạn điền họ, tên và chữ viết tắt (không viết tắt) của người được kế toán trưởng bổ nhiệm. Ngay bên dưới, cần phải đăng ký nhân viên trên cơ sở nào: tạm thời hay không đổi.

Phần thứ hai của đơn đặt hàng bao gồm thông tin về nhân viên truyền đạt tương lai cho Kế toán trưởng tương lai. Họ, tên, chữ viết tắt của ông cũng phải ghi rõ không viết tắt. Sau đó phù hợp với thời gian chuyển giao (theo quy định, đó là hai tuần hoặc mười ngày làm việc). Thông thường, thời hạn chuyển giao các vụ việc được xác định tùy thuộc vào thời điểm anh ta viết đơn xin bãi nhiệm cấp trưởng trước đó.

Tiếp theo, bạn cần mô tả chi tiết thành phần của hoa hồng chuyển nhượng. Những cá nhân này giám sát việc chuyển giao các công việc tài chính. Để loại bỏ sự khác biệt đối với lệnh này, bạn nên đính kèm một ứng dụng về các quy định làm việc của Ủy ban Giám sát đã tạo ra.

Đôi khi, ngoài nhân viên nội bộ của doanh nghiệp, việc tiếp nhận tài khoản còn bị thu hút bởi đại diện của các tổ chức khác hoặc kiểm toán viên bên ngoài. Nếu quyết định này được đưa ra, nó cũng cần được nêu rõ trong tài liệu này. Khi chuyển giao công việc dưới sự kiểm soát của kiểm toán viên, hành động về tình trạng kế toán và báo cáo tại doanh nghiệp tại thời điểm tiếp nhận kế toán trưởng mới, sau đó đăng ký thay đổi chữ ký của kế toán trưởng.

Cuối cùng, lệnh cần được gửi đến chữ ký cho người đứng đầu tổ chức. Ngay sau khi lệnh được ký, lệnh có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng lao động kèm theo khi nhận việc có hàm ý về tài chính thì khi chuyển trường hợp từ kế toán cũ sang, phải kiểm kê mới.

6. Thiết kế mẫu

Thiết kế mẫu

Thiết kế mẫu

Không có mẫu thống nhất chuẩn về trình tự bổ nhiệm kế toán trưởng. Mỗi tổ chức có quyền phát triển một cách độc lập một biểu mẫu thích hợp hoặc nếu cần thiết, hãy soạn thảo đơn biểu mẫu này ở dạng tự do. Trong bất kỳ trình tự nào như vậy, cần tính đến một số thời điểm bắt buộc, bao gồm thời hạn chấp nhận tài liệu kế toán và các trường hợp công việc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tạm thời hoặc lâu dài, cũng như thành phần ủy ban giám sát hội đồng, nếu như vậy được thành lập.

Trình tự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng do mỗi tổ chức xây dựng độc lập, hình thức của nó không được phê duyệt ở cấp lập pháp. Theo truyền thống, tài liệu được phát hành dưới dạng có nhãn hiệu của công ty hoặc trên một tờ thông thường cho biết các chi tiết của công ty.

Quyết định cho biết, liên quan đến nhu cầu hình thành của nó, sau đó FIO của nhân viên được viết, người được chấp nhận cho vị trí này. Đơn vị của văn bản hành chính ngoài việc bổ nhiệm còn có thể ghi thứ tự thù lao của kế toán trưởng.

Kế toán được tiến hành trong suốt quá trình tồn tại của tổ chức - từ khi đăng ký nó với tư cách là một pháp nhân đến khi chấm dứt các hoạt động do thanh lý hoặc tổ chức lại. Có trách nhiệm duy trì kế toán và lưu trữ các tài liệu liên quan, người đứng đầu Tổ chức có nghĩa vụ áp đặt việc duy trì kế toán trưởng hoặc một quan chức khác hoặc ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ kế toán. Một ngoại lệ đối với quy tắc này là tổ chức có quyền áp dụng phương pháp kế toán đơn giản hóa, cũng như đối tượng là các doanh nghiệp quy mô vừa.

Trên đây là chia sẻ của Giaiphapdonggoi.net về Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, hy vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Cùng tìm hiểu về các sản phẩm liên quan: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!