logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Trong sự nghiệp ngân hàng hoặc tài chính của mình, rất có thể bạn sẽ nghe thấy các khoản tiền gửi có kỳ hạn (term deposits). Tiền gửi (Deposits) có thể có nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngành, nhưng trong ngân hàng, nó đề cập đến số tiền mà ngân hàng giữ cho khách hàng. Trong bài viết này, hãy cùng Giaiphapdonggoi.net giải thích Deposit là gì, tìm hiểu thêm về các loại tiền gửi khác nhau và chỉ ra cách chúng hoạt động.

Mục Lục [Ẩn]


1. Deposit là gì?

Trong ngành ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn (term deposit) dùng để chỉ tiền hoặc tài sản mà ngân hàng giữ cho khách hàng. Khi khách hàng gửi tiền, họ sẽ gửi tiền vào ngân hàng. Ngân hàng giữ tiền cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định với những điều kiện nhất định.

Tiền gửi ngân hàng (Bank deposits) có thể là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Với hình thức gửi tiền không kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản bất kỳ lúc nào mà không phải trả phí. Trong khoản tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng phải đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi họ có thể rút tiền. Nếu họ rút tiền sớm, họ thường phải trả phí cho ngân hàng.

Deposit là gì?

Deposit là gì?

Khách hàng hoặc khách hàng có thể gửi tiền vào nhiều loại tài khoản. Bao gồm các:

 • Tài khoản séc: Tài khoản séc là một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tiêu chuẩn. Khách hàng có thể gửi tiền mặt hoặc séc vào tài khoản séc. Một số khách hàng có thể sử dụng tiền gửi trực tiếp để yêu cầu chủ lao động tự động gửi tiền lương của họ vào tài khoản séc.
 • Tài khoản tiết kiệm: Tài khoản tiết kiệm là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có lãi theo thời gian. Khi khách hàng gửi tiền, ngân hàng sẽ trả cho họ một tỷ lệ phần trăm lãi suất nhất định để đổi lấy việc giữ tiền của họ.
 • Tài khoản thị trường tiền tệ: Tài khoản thị trường tiền tệ tương tự như tài khoản tiết kiệm, nhưng khách hàng có thể viết séc để rút tiền. Khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản này và rút tiền một số lần nhất định mỗi tháng. Thông thường, những tài khoản này kiếm được lãi suất tương đương hoặc cao hơn tài khoản tiết kiệm.
 • Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit (CD)): CD là một loại tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Các ngân hàng gọi tài khoản này là CD, nhưng các công đoàn tín dụng có thể sử dụng chứng chỉ tiết kiệm có kỳ hạn. Khách hàng gửi tiền vào đĩa CD trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian, khách hàng có thể rút vốn và thu lãi.
 • CD tài khoản hưu trí cá nhân: Trong tài khoản tiền gửi kỳ hạn này, khách hàng gửi tiền để tiết kiệm cho quỹ hưu trí của họ. Họ kiếm được tiền lãi theo thời gian và họ có thể rút mà không tính phí vào một ngày nhất định.

2. Deposits (tiền gửi) hoạt động như thế nào?

Tiền gửi ngân hàng (Bank deposits) hoạt động thông qua một hệ thống các thỏa thuận và quy định. Khi khách hàng gửi tiền ngân hàng, ngân hàng đồng ý giữ tiền cho khách hàng. Ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng đưa ra các hướng dẫn về số tiền và thời hạn gửi tiền. Ví dụ, một ngân hàng có thể đặt giới hạn tài khoản thị trường tiền tệ. Khách hàng phải đặt cọc một số tiền ban đầu trước khi có thể mở loại tài khoản này. Họ cũng có thể nêu cách thức và thời điểm khách hàng có thể rút tiền.

Deposits (tiền gửi) hoạt động như thế nào?

Deposits (tiền gửi) hoạt động như thế nào?

Trong khi giữ tiền gửi, các khoản tiền trở thành tài sản của ngân hàng. Điều này có nghĩa là ngân hàng có thể sử dụng tiền khi họ có tài sản. Ví dụ: họ sử dụng tiền để thanh toán cho các lần rút tiền của khách hàng khác. Tài khoản tiền gửi của khách hàng là một phần trách nhiệm của ngân hàng. Điều này có nghĩa là ngân hàng chịu trách nhiệm về số tiền trong tài khoản của khách hàng. Vào một ngày đã định, họ cần có khả năng trả lại tiền và trả bất kỳ khoản lãi nào.

Tùy thuộc vào ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, khách hàng có thể gửi tiền theo một số cách, bao gồm:

 • Trực tiếp: Khách hàng có thể đến chi nhánh ngân hàng và gửi tiền mặt hoặc séc trực tiếp vào tài khoản của mình.
 • Thông qua máy rút tiền tự động (ATM): Đối với một số tài khoản, khách hàng có thể gửi tiền qua máy ATM.
 • Qua đường bưu điện: Một số ngân hàng chấp nhận séc giấy qua đường bưu điện. Họ gửi tiền từ séc vào tài khoản của khách hàng.
 • Điện tử: Khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến. Điều này bao gồm tiền gửi trực tiếp và thanh toán điện tử. Ví dụ, khi một khách hàng sử dụng tiền gửi trực tiếp, chủ nhân của họ sẽ gửi ngân phiếu lương trực tiếp đến ngân hàng. Ngân hàng lấy tiền điện tử từ người sử dụng lao động và chuyển chúng vào tài khoản của khách hàng.

Khi khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ số tiền của họ, ngân hàng có thể trả lãi cho họ tùy thuộc vào loại tài khoản. Các ngân hàng có thể đặt một mức lãi suất cho các loại tài khoản khác nhau. Ví dụ: tổ chức tài chính của bạn có thể cung cấp nhiều cấp tài khoản tiết kiệm với các mức lãi suất khác nhau. Thông thường, các tài khoản có lãi suất cao hơn yêu cầu nhiều tiền hơn trong khoản tiền gửi ban đầu.

3. Các loại deposit (tiền gửi)

Trong thế giới ngân hàng, có hai loại Deposit. Chúng bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn.

Các loại deposit (tiền gửi)

Các loại deposit (tiền gửi)

 • Tiền gửi không kỳ hạn đề cập đến việc đặt tiền vào tài khoản cho phép một người, còn được gọi là người gửi tiền, rút ​​tiền của mình mà không cần thông báo. Một ví dụ phổ biến của tiền gửi không kỳ hạn là tài khoản séc.

Tài khoản séc cho phép người gửi tiền rút tiền của họ bất kỳ lúc nào và không có giới hạn về số lượng giao dịch mà người gửi tiền có thể thực hiện trên tài khoản của họ. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là ngân hàng không thể thu phí cho mọi giao dịch.

 • Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền gửi có lãi suất được ngân hàng giữ trong một kỳ hạn cố định. Khoảng thời gian này thường thay đổi từ 30 ngày đến khoảng 5 năm. Trong hầu hết các trường hợp, người gửi tiền phải thông báo trước khi rút tiền trước khi thời hạn kết thúc.

Các ngân hàng có thể tính phí nếu người gửi tiền yêu cầu rút tiền trước một ngày cụ thể. Tiền gửi có kỳ hạn thường đề cập đến chứng chỉ tiền gửi (CD) hoặc tài khoản tiết kiệm. Họ có thể trả lãi suất cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn.

Khi tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng, nó thường tích lũy lãi suất. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ nhỏ trong tổng tài khoản được thêm vào số tiền đã gửi vào tài khoản. Lãi suất có thể được cộng gộp ở các mức và khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào ngân hàng hoặc tổ chức.

Vì vậy, người gửi tiền nên mua sắm xung quanh để tìm ngân hàng có lãi suất tốt nhất trước khi mở tài khoản. Đĩa CD, tiền gửi có kỳ hạn và các tài khoản ngân hàng hạn chế rút tiền khác thường cung cấp lãi suất cao hơn, cho phép người gửi tiết kiệm nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

4. Ví dụ về tiền gửi ngân hàng

Dưới đây là hai ví dụ giả định về các khoản tiền gửi ngân hàng phổ biến mà bạn có thể thấy trong sự nghiệp tài chính hoặc ngân hàng của mình:

Ví dụ về tiền gửi ngân hàng

Ví dụ về tiền gửi ngân hàng

 • Ví dụ 1

Bill Gomez là khách hàng của Ngân hàng ABC. Anh ta muốn gửi 100 đô la tiền mặt vào tài khoản séc của mình. Anh ta đến chi nhánh địa phương của mình và giao tiền cho nhân viên giao dịch ngân hàng. Nhân viên giao dịch gửi tiền vào tài khoản séc của Bill. Tiền bây giờ là tài sản của ngân hàng. Điều này có nghĩa là Ngân hàng ABC có thể sử dụng tiền cho các mục đích khác, chẳng hạn như thanh toán cho các khách hàng khác.

Tuần sau, Bill quay lại Ngân hàng ABC và muốn rút $ 50 tiền mặt. Ngân hàng lấy $ 50 từ quỹ của họ và trả khoản này bằng tiền mặt cho Bill. Họ đã giảm tài sản và nợ đi 50 đô la. Bây giờ họ có ít hơn $ 50 tiền mặt, đó là một tài sản, và họ giảm số tiền họ nợ Bill xuống $ 50, đó là một khoản nợ.

 • Ví dụ 2

Stacey Franklin muốn mở một đĩa CD với Better Banks. Cô đến thăm chi nhánh địa phương của mình và khám phá các lựa chọn của mình. Ngân hàng cung cấp các điều khoản khác nhau cho các CD của mình. Kỳ hạn của CD càng dài thì lãi suất càng cao. Stacey mở một đĩa CD ba năm. Cô ấy gửi $ 500 vào một đĩa CD với lãi suất 1%.

Trong thời gian này, ngân hàng có quỹ của Stacey. Trong ba năm, cô ấy có thể thu tiền của mình mà không bị phạt. Cô ấy sẽ nhận được 500 đô la ban đầu của mình và tiền lãi mà cô ấy đã tích lũy trong ba năm.

Như vậy, những thông tin trong bài viết này sẽ có thể giúp bạn hiểu được Deposit là gì. Hy vọng đối với những chia sẻ này, bạn sẽ lựa chọn được một loại tài sản phù hợp để sử dụng ở những ngân hàng hiện nay.

Tham khảo thêm bài viết liên quan: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!