logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí của một sản phẩm cho nhà phân phối, nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ. Doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán là lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Giá vốn hàng bán được coi là một khoản chi phí trong kế toán và nó có thể được tìm thấy trên một báo cáo tài chính gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về giá vốn hàng bán là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn bán hàng là gì

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp như chi phí chung và bán hàng & tiếp thị. Giá vốn hàng bán được trừ vào doanh thu (bán hàng) để tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Giá vốn hàng bán cao hơn dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

Giá trị của giá vốn hàng bán sẽ thay đổi tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán được sử dụng để tính toán.

Giá vốn hàng bán được tính là chi phí kinh doanh và ảnh hưởng đến mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ các sản phẩm của mình.

Giá vốn hàng bán thường được tìm thấy trên báo cáo thu nhập trong danh mục “doanh số bán hàng” hoặc “thu nhập”. Báo cáo thu nhập còn được gọi là “báo cáo lãi và lỗ”.

2. Các khoản mục tạo nên giá vốn bán hàng

Các khoản mục tạo nên giá vốn bán hàng

Các khoản mục tạo nên giá vốn hàng bán

 • Chi phí của các mặt hàng dự định bán lại.
 • Chi phí nguyên vật liệu.
 • Chi phí của các bộ phận được sử dụng để tạo ra một sản phẩm.
 • Chi phí nhân công trực tiếp.
 • Nguồn cung cấp được sử dụng để sản xuất hoặc bán sản phẩm.
 • Chi phí chung, như tiện ích cho địa điểm sản xuất.
 • Chi phí vận chuyển hàng hóa.
 • Chi phí gián tiếp, như chi phí phân phối hoặc lực lượng bán hàng.
 • Chi phí container.

>> Tìm hiểu về bài viết dây đai nhựa pp đóng gói hàng hóa 

3. Tầm quan trọng của giá vốn hàng bán trong kinh doanh

Tầm quan trọng của giá vốn bán hàng trong kinh doanh

Tầm quan trọng của giá vốn hàng bán trong kinh doanh

Vậy, tại sao giá vốn hàng bán lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn? Vâng, giá vốn hàng bán của bạn có thể cho bạn biết rất nhiều thông tin, bao gồm:

 • Lợi nhuận của bạn là bao nhiêu trong một khoảng thời gian.
 • Nếu bạn cần thay đổi giá của mình.
 • Nếu bạn đang chi quá nhiều chi phí để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.

4. Ý nghĩa giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (COGS) nghĩa là khác nhau tùy theo tự nhiên của doanh nghiệp. Trong các công ty sản xuất, COGS đề cập đến các chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa được bán bởi một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí sản xuất các sản phẩm của công ty như nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra sản phẩm. Ngoài ra, tất cả các chi phí sản xuất gián tiếp đều được tính vào số tiền này như lao động gián tiếp, nguyên vật liệu gián tiếp, tiền thuê, khấu hao và bảo trì. Các công ty thường bao gồm tất cả chi phí sản xuất khi tính giá vốn hàng bán, nhưng loại trừ tất cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Trong các công ty kinh doanh (bán lẻ), các thành phần của giá vốn hàng bán cho các công ty sản xuất khác với các thành phần của giá vốn hàng bán cho các công ty kinh doanh (bán lẻ). Trong các công ty kinh doanh hàng hóa (bán lẻ), giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí và chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán hàng hóa. Ở những công ty này, Giá vốn hàng bán còn được gọi là “chi phí bán hàng.

Để kết luận, COGS, còn được gọi là chi phí bán hàng hoặc chi phí dịch vụ. COGS là chi phí để sản xuất hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp dùng để sản xuất hoặc bán từng hàng hóa hoặc dịch vụ.

5. Công thức tính giá vốn hàng bán

Công thức tính giá vốn hàng bán

Công thức tính giá vốn hàng bán

Phương pháp một

Giá vốn hàng bán được tính bằng cách cộng hàng tồn kho đầu kỳ và tất cả các lần mua hàng tồn kho được thực hiện trong kỳ báo cáo, sau đó trừ đi số dư hàng tồn kho cuối kỳ. Tồn kho đầu kỳ là giá trị nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho đầu kỳ báo cáo. Các giao dịch mua được thực hiện trong kỳ báo cáo bao gồm tất cả các nguyên liệu, linh kiện và hàng hóa được mua từ các bên khác trong kỳ. Hàng tồn kho cuối kỳ là số lượng được tính là tồn tại vào cuối kỳ báo cáo. Công thức là:

Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua - Hàng tồn kho cuối kỳ = Giá vốn hàng bán

Phương pháp hai

Giá vốn hàng hóa mua hoặc bán được điều chỉnh theo sự thay đổi của hàng tồn kho. Ví dụ, nếu 500 đơn vị được sản xuất hoặc mua nhưng hàng tồn kho tăng 50 đơn vị, thì giá vốn của 450 đơn vị là giá vốn hàng bán. Nếu hàng tồn kho giảm 50 đơn vị thì giá vốn của 550 đơn vị là giá vốn hàng bán.

Sử dụng COGS trong các công thức khác

Giá vốn hàng bán cũng được sử dụng để tính vòng quay hàng tồn kho, một tỷ lệ cho biết doanh nghiệp bán và thay thế hàng tồn kho của mình bao nhiêu lần. Nó phản ánh mức độ sản xuất và lượng hàng bán ra. Giá vốn hàng bán cũng được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp.

Xử lý các thay đổi về chi phí hàng tồn kho

Giá sản xuất hoặc mua một sản phẩm để bán lại có thể thay đổi trong năm. Có ba phương pháp:

 • FIFO: hoặc “nhập trước xuất trước”. Hàng hóa đầu tiên được tạo ra hoặc được mua là hàng hóa được bán đầu tiên.
 • LIFO: hoặc "nhập sau xuất trước." Các mặt hàng cuối cùng được thực hiện hoặc mua được bán đầu tiên.
 • Bình quân gia quyền: chi phí trung bình cho mỗi mặt hàng được tính toán.

6. Ví dụ về giá vốn hàng bán

Ví dụ về giá vốn hàng bán

Ví dụ về giá vốn hàng bán

Giả sử bạn muốn biết giá vốn hàng bán của mình trong quý. Bạn ghi nhận hàng tồn kho đầu kỳ vào ngày 1 tháng 1 và hàng tồn kho kết thúc vào ngày 31 tháng 3 (cuối Quý 1).

Doanh nghiệp của bạn có khoảng không quảng cáo ban đầu là 15.000 đô la. Tổng số lần mua hàng của bạn lên đến 7.000 đô la cho quý này. Và, khoảng không quảng cáo cuối cùng của bạn là $ 4.000. Tìm tổng giá vốn hàng bán của bạn trong quý bằng cách tính giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua trong kỳ - Hàng tồn kho cuối kỳ

Giá vốn hàng bán = 15.000 USD + 7.000 USD - 4.000 USD

Giá vốn hàng bán của bạn trong quý là 18.000 đô la.

Trên đây, Giaiphapdonggoi.net vừa chia sẻ với các bạn bài viết chủ đề Giá vốn hàng bán. Hy vọng những thông tin này giúp ích cho bạn trong công việc.

Cùng tìm hiểu thêm bài viết cùng chủ đề: