logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Profit (Lợi nhuận) là số tiền mà doanh nghiệp mang lại. So sánh lợi nhuận hiện tại với lợi nhuận từ các kỳ kế toán trước đó giúp bạn hiểu được sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Để tạo báo cáo tài chính chính xác bạn nên hiểu Gross Profit (lợi nhuận gộp) là gì? Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Gross Profit là gì?

Gross Profit là gì?

Gross Profit là gì?

Gross profit có tiếng Việt là lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà một công ty tạo ra sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của doanh nghiệp hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình. Cũng có thể được gọi là lợi nhuận bán hàng hoặc tổng thu nhập, lợi nhuận gộp xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) từ tổng doanh thu của bạn. Những số liệu này có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của một công ty.

Lợi nhuận gộp chỉ bao gồm chi phí biến đổi và không tính đến chi phí cố định. Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và vật tư của một công ty để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

2. Gross Profit cho bạn biết điều gì?

Gross Profit cho bạn biết điều gì?

Gross Profit cho bạn biết điều gì?

Lợi nhuận gộp là thước đo mức độ hiệu quả của cơ sở sử dụng lao động và vật tư để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nó là một con số quan trọng khi kiểm tra khả năng sinh lời và hoạt động tài chính của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp giúp bạn hiểu chi phí cần thiết để tạo ra doanh thu. Khi giá vốn hàng bán (COGS) tăng, giá trị lợi nhuận gộp giảm, do đó bạn có ít tiền hơn để giải quyết các chi phí hoạt động của mình. Khi giá vốn hàng bán giảm, lợi nhuận sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho hoạt động kinh doanh của mình.

>> Xem thêm sản phẩm dây đai nhựa dùng cố định hàng hóa 

3. Cách tính Gross Profit

Cách tính Gross Profit

Cách tính Gross Profit

Gross profit (lợi nhuận gộp) lợi nhuận tài chính của một công ty sau khi trừ đi các chi phí cần thiết để sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty. Các chi phí này được gọi chung là giá vốn hàng bán . Các doanh thu của một công ty sau khi nó chiếm bao nhiêu phải được thanh toán trở lại doanh thu được gọi là lợi nhuận gộp của công ty, có nghĩa là nó là số tiền thực tế thu được.

Công thức tính lợi nhuận gộp:

Gross Profit (Lợi nhuận gộp) = Total Revenue (Tổng doanh thu) – Total Cost of Goods Sold (Tổng giá vốn hàng bán)

Trong đó:

 • Doanh thu: Đây là số tiền được tạo ra từ việc bán một sản phẩm trong một khoảng thời gian cụ thể. Số tiền trước bất kỳ khoản khấu trừ nào. Giá vốn hàng bán không bao gồm chi phí hành chính hoặc tiếp thị.
 • Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán (hoặc COGS) là chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm. Chúng bao gồm: Khấu hao, chi phí nhà máy, nhân công, vật liệu, kho.

Định nghĩa tổng lợi nhuận chung chỉ xem xét chi phí biến đổi cho các khoản khấu trừ của nó. Đây là bất kỳ chi phí nào làm tăng hoặc giảm mức sản lượng sản xuất. Các chi phí cố định không gắn trực tiếp với sản lượng như bảo hiểm và tiền thuê không được tính vào lợi nhuận gộp.

Ví dụ:

Giả sử rằng một nhà sản xuất có doanh thu thuần là 60.000 đô la và giá vốn hàng bán (sử dụng chi phí hấp thụ) là $ 39,000. Do đó, tổng lợi nhuận của nhà sản xuất là 21.000 đô la (60.000 đô la trừ 39.000 đô la). Tỷ lệ lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp là 35% (lợi nhuận gộp 21.000 đô la chia cho doanh thu thuần 60.000 đô la).

Công thức tính Biên lợi nhuận gộp:

Biên lợi nhuận gộp (còn được gọi là “tỷ suất lợi nhuận gộp”) đơn giản là lợi nhuận gộp, được biểu thị bằng phần trăm.

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) / Doanh thu x 100

Trong ví dụ trên, phép tính sẽ là: Biên lợi nhuận gộp = ($ 60.000 - $ 39.000) / $ 60.000 x 100 = 35%

Vậy biên lợi nhuận gộp là 35%. Tóm lại, đây là tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.

4. Tại sao Gross Profit lại quan trọng?

Tại sao Gross Profit lại quan trọng?

Tại sao Gross Profit lại quan trọng?

Lợi nhuận gộp rất quan trọng đối với kế toán của một công ty vì nó liên quan cụ thể đến giá vốn hàng bán. Nói cách khác, dữ liệu được tạo ra có thể phản ánh mức độ hiệu quả của ban lãnh đạo công ty khi liên quan đến việc mua vật tư, phân bổ lao động hoặc các quyết định liên quan đến nhà máy hoặc địa điểm sản xuất sản phẩm.

5. Sự khác biệt giữa lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp là gì?

Sự khác biệt giữa lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp là gì?

Sự khác biệt giữa lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là thu nhập mà một doanh nghiệp còn lại, sau khi thanh toán tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm. Lợi nhuận ròng là phần còn lại sau khi trừ tất cả các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí chung, chi phí quản lý và sự nghiệp. Các chi phí khác này được gọi là “chi phí cố định”. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi hoặc thay đổi rất ít, theo thời gian. Chi phí cố định bao gồm:

 • Quảng cáo
 • Khấu hao
 • Cho thuê thiết bị
 • Bảo hiểm
 • Chi phí lãi vay
 • Thuế tài sản
 • Thuê
 • Lương nhân viên
 • Đăng ký
 • Tiện ích

Trên đây là một số thông tin về Gross Profit mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp đến bạn. Hy vọng những thông tin này giúp ích cho bạn trong công việc. Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về bài viết cùng chủ đề: