logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Nếu bạn muốn hiểu doanh nghiệp của mình đang hoạt động như thế nào về khía cạnh tài chính, thì việc nắm chắc grossnet income là rất quan trọng. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư kinh doanh, net income là mục tiêu họ quan tâm nhất. Vậy chính xác thì net income là gì? Tại sao Net income là một số liệu quan trọng? Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Net income là gì?

Net income (thu nhập ròng) là tổng số tiền mà doanh nghiệp của bạn kiếm được trong một khoảng thời gian, trừ đi tất cả các chi phí, thuế và lãi vay. Nó đo lường khả năng sinh lời của công ty bạn. Bên cạnh doanh thu, đây là con số quan trọng nhất trong kế toán.

Net income là gì?

Net income là gì?

Đôi khi còn được gọi là “net profit”, “net earnings” hoặc đơn giản là ““profit”, Net income ngược lại với net loss, tức là khi doanh nghiệp của bạn thua lỗ.

Trong thương mại, thu nhập ròng là những gì doanh nghiệp còn lại sau tất cả các chi phí, bao gồm tiền lương và tiền công, giá vốn hàng hóa hoặc nguyên vật liệu và thuế. Đối với một cá nhân, thu nhập ròng là khoản tiền “mang về nhà” sau khi khấu trừ thuế, bảo hiểm y tế và đóng góp hưu trí. Lý tưởng là thu nhập ròng lớn hơn chi tiêu để thể hiện sức khỏe tài chính.

2. Tại sao Net income là một số liệu quan trọng?

Khi bạn chỉ nhìn vào doanh thu, bạn không nhìn vào bức tranh lớn về chi phí vận hành một doanh nghiệp hoặc lợi nhuận của nó. Tương tự như cách bạn không thể chỉ nhìn vào thu nhập cá nhân để đánh giá tình trạng tài chính cá nhân của mình (xem xét giá trị ròng là một chỉ số tốt hơn). Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các khoản chi tiêu và có ý tưởng rõ ràng về số tiền đang vào và số tiền sẽ ra.

Tại sao Net income là một số liệu quan trọng?

Tại sao Net income là một số liệu quan trọng?

Thu nhập ròng có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng tổng thể về tình hình hoạt động của một doanh nghiệp, bởi vì nó cho thấy lợi nhuận sau khi tất cả các khoản khấu trừ được khấu trừ. Nếu có sự khác biệt lớn giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng, đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Nó có thể có nghĩa là chi phí quá cao, thu nhập quá thấp hoặc cả hai.

Điều quan trọng cần lưu ý là thu nhập ròng chỉ là một số liệu để xem xét và nó có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Số thu nhập ròng có thể thay đổi đáng kể từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác dựa trên cách họ chọn tài trợ cho công ty và tài sản của mình. Thu nhập ròng cũng không bao gồm chi phí vốn. Một doanh nghiệp nhất định có thể có thu nhập ròng khá cao so với thu nhập của họ nhưng trên thực tế, tiền mặt đang chảy ra. Nếu một công ty có khoản nợ thực sự đắt đỏ thì thu nhập ròng của họ có thể thấp hơn so với đối tác của họ, người thực sự ít sinh lời hơn nhưng lại có ít nợ hơn, "Slemer giải thích.

Các nhà đầu tư có thể xem xét báo cáo tài chính với thu nhập ròng để xác định tình trạng tài chính của công ty mà họ đang đầu tư.

Thu nhập ròng cũng có liên quan đến các nhà đầu tư, vì các doanh nghiệp sử dụng thu nhập ròng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) .

"Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là lợi nhuận ròng chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu công ty phát hành bất kỳ cổ phiếu ưu đãi nào, họ cũng sẽ trừ đi những khoản cổ tức ưu đãi đó", Nate Tsang, người sáng lập và Giám đốc điều hành tại WallStreetZen cho biết. "EPS nên tăng hàng năm để báo hiệu rằng một công ty đang có lãi; tổng giá trị của EPS tại bất kỳ thời điểm nào ít quan trọng hơn so với tăng trưởng thường xuyên."

Ngoài ra, thu nhập ròng không chỉ dành cho các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư sử dụng. Các cá nhân có thể sử dụng thu nhập ròng để tạo ngân sách dựa trên tiền lương mang về nhà của họ, sau khi đã trừ thuế và các khoản khấu trừ. Theo một số cách, điều đó có thể thực tế hơn khi bạn lập ngân sách với số tiền sẽ vào tài khoản của mình.

>> Tham khảo thêm sản phẩm dây đai pp giá rẻ 

3. Làm thế nào để bạn tính Net income?

Để tính toán thu nhập ròng, hãy trừ tổng chi phí khỏi tổng doanh thu, như trong phương trình sau:

Làm thế nào để bạn tính Net income?

Làm thế nào để bạn tính Net income?

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Trong phương trình này, doanh thu thể hiện tổng số tiền kiếm được từ việc bán sản phẩm cùng với thu nhập từ những nơi khác, bao gồm cả các khoản đầu tư. Tổng chi phí thể hiện tất cả các chi phí - giá vốn hàng bán (COGS), chi phí hoạt động, thuế thu nhập, chi phí lãi vay và nợ, khấu hao tài sản cố định và chi phí bán hàng & quản lý (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp).

4. Sự khác biệt giữa Gross Profit so với Net Income là gì?

Sự khác biệt giữa Gross Profit so với Net Income là gì?

Sự khác biệt giữa Gross Profit so với Net Income là gì?

Lợi nhuận gộp là bức tranh một phần về khả năng sinh lời của một công ty, trong khi thu nhập ròng là bức tranh toàn cảnh. Lợi nhuận gộp không tính đến tất cả các chi phí và nguồn thu nhập của một công ty, nhưng nó cho thấy một công ty hoạt động hiệu quả như thế nào dựa trên các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm của mình. Thu nhập ròng tính đến tất cả các chi phí kinh doanh và doanh thu, đồng thời đưa ra phép đo chính xác về việc một công ty đang thu lợi hay thua lỗ.

Như vậy, chỉ cần giải mã chủ đề xoay quanh thuật ngữ “Net Income là gì”. Hy vọng bạn sẽ có cái nhìn chính xác nhất về chỉ số này để có thể đưa ra quyết định chính xác.

Cùng tìm hiểu về bài viết cùng chủ đề: 

 

Mời bạn xem thêm các sản phẩm đóng gói của GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé!!!