logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Thuế giá trị gia tăng là một trong những loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước khi thành lập công ty. Có 3 phương pháp tính thuế GTGT chính là: Phương pháp khấu trừ, phương pháp trực tiếp trên GTGT và phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Bài viết hôm nay Giaiphapdonggoi.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ về đối tượng áp dụng, điều kiện áp dụng và công thức tính.

Mục Lục [Ẩn]


1. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi nào?

Theo quy định ở Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi nào?

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi nào?

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi có đủ 02 điều kiện sau đây:

Doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên.

 • Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh xác định trên cơ sở tổng chỉ tiêu “Tổng doanh thu bán hàng chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT.
 • Đối với cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm ngừng kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Sở dĩ cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT là do cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn và chứng từ thì mới có cơ sở để xác định số thuế GTGT đầu vào và số thuế GTGT đầu ra.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh tự nguyện áp dụng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013 TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC), cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp/ hợp tác xã đang hoạt động mà có doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng hàng năm đã chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn và chứng từ theo quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ. (Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT sẽ phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12 năm trước năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế GTGT mới).
 • Doanh nghiệp mới được thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp/ hợp tác xã mới thành lập mà có đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng thầu, thầu phụ.
 • Các tổ chức kinh tế khác được hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra, trừ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp 3: Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

2. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như thế nào?

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như thế nào?

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như thế nào?

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

 • Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Thuế GTGT đầu ra = giá tính thuế của hàng bán chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT

 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Các trường hợp đặc biệt:

Đối với các loại hoá đơn đặc biệt như tem, vé cước, vé số mà trên hoá đơn ghi giá đã có thuế GTGT thì kế toán phải tách thuế theo công thức sau:

Giá chưa thuế = Giá thanh toán (tiền bán tem, vé) / (1 + thuế suất (%))

=> Thuế GTGT phải nộp =  giá thanh toán (tiền bán tem, vé...)  - giá chưa thuế

Chú ý:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Theo công thức trên:

 • Nếu số thuế GTGT phải nộp >0 thì số thuế GTGT đầu ra phải lớn hơn số thuế GTGT đầu vào nhưng doanh nghiệp chưa chắc đã phải nộp thuế vì sẽ còn phụ thuộc vào số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ sau.
 • Nếu số thuế GTGT phải nộp <0 thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) sẽ được khấu trừ vào kỳ sau.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC tính thuế GTGT phải nộp quý 2 năm 2014:

Số thuế GTGT phải nộp = 5 triệu - 3 triệu = 2 triệu

Nhưng trong quý I/2014 Công ty có 2 triệu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ sẽ được khấu trừ sang quý II/2014 nên số thuế GTGT phải nộp của quý II là 0, hay thuộc trường hợp cộng dồn. Sau ít nhất bốn quý kể từ quý đầu tiên nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà số thuế GTGT đầu vào vẫn chưa được khấu trừ hết thì công ty được hoàn.

Trên đây là những nội dung liên quan đến vấn đề cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Tìm hiểu thêm bài viết liên quan: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!