logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Khái niệm chuyển giá có thể trở nên khá quen thuộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty đầu tư nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia. Nhưng đây là một khái niệm vẫn còn mới mẻ với nhiều người chưa hiểu hết về lĩnh vực tài chính này. Vậy chuyển giá là gì? Các phương thức chuyển giá phổ biến là gì? hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu cụ thể hơn nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Chuyển giá là gì?

Chuyển giá có thể được định nghĩa là giá trị gắn liền với hàng hóa, dịch vụ được chuyển giao giữa các bên liên quan. Nói cách khác, chuyển giá là giá được trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển từ một đơn vị của tổ chức sang các đơn vị khác của tổ chức đó ở các quốc gia khác nhau (có ngoại lệ). Ví dụ: nếu một công ty con bán hàng hóa cho công ty mẹ ở một khu vực pháp lý khác, chi phí mà công ty con phải trả cho những mặt hàng này được gọi là giá chuyển nhượng.

Chuyển giá là gì?

Chuyển giá là gì?

Chuyển giá là một hoạt động kế toán thể hiện giá mà một bộ phận trong công ty tính giá cho một bộ phận khác đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp.

Chuyển giá cho phép thiết lập giá hàng hóa và dịch vụ được trao đổi giữa các công ty con, công ty liên kết hoặc các công ty được kiểm soát phổ biến thuộc cùng một doanh nghiệp lớn hơn. Chuyển giá có thể dẫn đến tiết kiệm thuế cho các công ty, mặc dù cơ quan thuế có thể phản đối các tuyên bố của họ.

2. Mục đích của việc chuyển giá

Các mục tiêu chính đằng sau việc thực hiện chuyển giá là:

Mục đích của việc chuyển giá

Mục đích của việc chuyển giá

  • Tạo ra lợi nhuận riêng biệt cho từng bộ phận và cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận riêng biệt.
  • Giá chuyển nhượng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận được báo cáo của mọi trung tâm mà còn ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực của một công ty (Chi phí do một trung tâm gánh chịu sẽ được coi là nguồn lực mà họ sử dụng).

3. Cách thức chuyển giá hoạt động

Chuyển giá là một hoạt động kế toán và thuế cho phép thực hiện các giao dịch định giá trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các công ty con hoạt động dưới sự kiểm soát hoặc sở hữu chung. Hoạt động chuyển giá mở rộng đối với các giao dịch xuyên biên giới cũng như trong nước.

Cách thức chuyển giá hoạt động

Cách thức chuyển giá hoạt động

Giá chuyển nhượng được sử dụng để xác định chi phí tính phí một bộ phận, công ty con hoặc công ty mẹ khác cho các dịch vụ được cung cấp. Thông thường, giá chuyển nhượng phản ánh giá thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Chuyển giá cũng có thể được áp dụng đối với tài sản trí tuệ như nghiên cứu, bằng sáng chế và tiền bản quyền.

Các tập đoàn đa quốc gia (MNC) được phép hợp pháp sử dụng phương pháp chuyển giá để phân bổ thu nhập giữa các công ty con và công ty liên kết khác nhau của họ là một phần của tổ chức mẹ. Tuy nhiên, các công ty đôi khi cũng có thể sử dụng (hoặc lạm dụng) phương pháp này bằng cách thay đổi thu nhập chịu thuế của họ, do đó giảm thuế tổng thể của họ. Cơ chế chuyển giá là một cách mà các công ty có thể chuyển nghĩa vụ thuế sang các khu vực pháp lý thuế chi phí thấp.

4. Các phương thức chuyển giá phổ biến là gì?

  • Nâng giá tài sản cố định khi góp vốn: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp trong nước (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) bằng máy móc, thiết bị lạc hậu, hết khấu hao nhưng giá trị tài sản cố định được kê khai cao hơn nhiều so với giá trị thực. Thông qua hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn giả tạo, gây thất thu ngân sách nhà nước; đồng thời khấu hao TSCĐ tăng tương ứng làm tăng giá thành sản phẩm dẫn đến lãi hoặc lỗ giảm nên doanh nghiệp chỉ cần nộp ít hoặc không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) ở Việt Nam.

Các phương thức chuyển giá phổ biến là gì?

Các phương thức chuyển giá phổ biến là gì?

  • Nâng giá nguyên liệu nhập khẩu: Doanh nghiệp FDI mua nguyên liệu từ các bên liên quan với giá cao hơn giá thị trường, làm tăng chi phí đầu vào của sản phẩm, từ đó giảm lãi hoặc lỗ.
  • Nhận chuyển nhượng tài sản / dịch vụ vô hình: Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào công ty con thường chuyển nhượng một số tài sản vô hình / cung cấp một số dịch vụ như: chuyển giao công nghệ, bí quyết kỹ thuật, bản quyền, dịch vụ quản lý chung, hỗ trợ mua hàng, đảm bảo chất lượng, thông tin hỗ trợ công nghệ ... Doanh nghiệp FDI có thể thực hiện chuyển giá thông qua việc định giá cao tài sản / dịch vụ vô hình được giao.
  • Nhận vốn vay với lãi suất cao: Một hình thức phổ biến khác là doanh nghiệp FDI nhận tiền vay của các bên liên quan với lãi suất vượt quá quy định thông thường.
  • Giảm giá bán: Doanh nghiệp FDI cũng có thể chuyển giá thông qua việc áp giá bán hàng hóa cho các bên liên quan với giá thấp hơn nhiều so với giá bán cho các bên độc lập, do đó làm giảm lợi nhuận và giảm thuế tương ứng.
  • Chuyển lợi nhuận (từ nước ngoài về Việt Nam) của một bộ phận doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để tận dụng các ưu đãi lớn về thuế suất thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN.
  • Chuyển giá giữa các doanh nghiệp liên kết trong nước để tận dụng các ưu đãi thuế TNDN khác nhau.

Chuyển giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện các nguyên tắc xác định giá mua và bán hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp có liên quan với nhau. Về cơ bản, nguyên tắc chiều dài quyền sở hữu quy định rằng các doanh nghiệp có liên quan phải ấn định giá chuyển nhượng phù hợp với giá mà người bên ngoài trả cho cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Xem thêm:

Tìm hiểu về chuỗi cung ứng. Cách điều hành chuỗi cung ứng hiệu quả

ROA là gì? Công thức và cách sử dụng ROA

Mời bạn xem thêm các sản phẩm đóng gói của GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé!!!