logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Đối tác kinh doanh nhân sự là mối liên hệ chiến lược giữa bộ phận nhân sựdoanh nghiệp. Các chuyên gia nhân sự cấp cao này có hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và đảm bảo rằng nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối tác kinh doanh nhân sự như một chức năng đang thay đổi. Trong bài viết này, hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về đối tác kinh doanh nhân sự (HRBP) là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. HRBP là gì?

HRBP là viết tắt của từ “HR business partner”. HRBP tích hợp chức năng nhân sự - tập trung vào con người - với khía cạnh kinh doanh để giúp tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Trong tất cả các chuyên gia nhân sự, HRBP chủ yếu hướng tới khách hàng. Điều này có nghĩa là HRBP liên hệ trực tiếp với các nhà quản lý tuyến . Một HRBP tốt có thể mang lại giá trị cho tổ chức và thúc đẩy các quá trình ra quyết định. Đặc biệt là trong thời kỳ thay đổi và gián đoạn, một HRBP mạnh mẽ có thể đảm bảo rằng tất cả các hoạt động nhân sự được điều chỉnh một cách chiến lược với các ưu tiên của người quản lý trực tiếp.

HRBP là gì?

HRBP là gì?

Trong tất cả mọi người trong doanh nghiệp, người quản lý tuyến được cho là người hiểu rõ nhất về doanh nghiệp. Bằng cách hợp tác với những người quản lý tuyến này, bộ phận nhân sự có thể thiết lập các ưu tiên và tạo ra tác động kinh doanh.

Vì đối tác kinh doanh có vai trò chiến lược như vậy nên hầu như họ có mặt trong các doanh nghiệp lớn. Một đối tác kinh doanh sẽ có thể chịu trách nhiệm về từ hai trăm đến nhiều nghìn nhân viên. Theo nguyên tắc chung, phạm vi kiểm soát của HRBP càng lớn thì vai trò chiến lược càng cao.

2. Các nội dung liên quan tới HRBP

Vị trí HRBP chịu trách nhiệm sắp xếp các mục tiêu kinh doanh với nhân viên và quản lý trong các đơn vị kinh doanh được chỉ định. Vị trí này hình thành mối quan hệ đối tác trên toàn bộ chức năng nhân sự để cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho cấp quản lý và nhân viên, phản ánh các mục tiêu kinh doanh của tổ chức. HRBP duy trì mức độ hiểu biết hiệu quả của doanh nghiệp về tình hình tài chính của đơn vị kinh doanh, các kế hoạch tầm trung, văn hóa và sự cạnh tranh của đơn vị đó.

Các nội dung liên quan tới HRBP

Các nội dung liên quan tới HRBP

Trách nhiệm Giám sát:

 • Vị trí này không có trách nhiệm giám sát trực tiếp nhưng đóng vai trò là người huấn luyện và cố vấn cho các vị trí khác trong bộ phận.

 Nghĩa vụ và trách nhiệm:

 • Thực hiện các cuộc họp hàng tuần với các đơn vị kinh doanh tương ứng.
 • Có trách nhiệm tham khảo ý kiến ​​của quản lý tuyến, cung cấp hướng dẫn nhân sự khi thích hợp.
 • Phân tích các xu hướng và số liệu trong quan hệ đối tác với nhóm nhân sự để phát triển các giải pháp, chương trình và chính sách.
 • Có trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề phức tạp về quan hệ nhân viên. Tiến hành các cuộc điều tra hiệu quả, kỹ lưỡng và khách quan.
 • Duy trì kiến ​​thức chuyên sâu về các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc quản lý nhân viên hàng ngày, giảm rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ quy định. Đối tác với bộ phận pháp lý khi cần thiết / được yêu cầu.
 • Cung cấp hướng dẫn quản lý hiệu suất hàng ngày cho quản lý tuyến (ví dụ: huấn luyện, tư vấn, phát triển nghề nghiệp, các hành động kỷ luật).
 • Phối hợp chặt chẽ với cấp quản lý và nhân viên để cải thiện mối quan hệ công việc, xây dựng tinh thần, tăng năng suất và khả năng giữ chân nhân viên.
 • Cung cấp hướng dẫn và giải thích các chính sách nhân sự.
 • Có trách nhiệm xây dựng các điều khoản hợp đồng cho việc thuê mới, thăng chức và chuyển nhượng.
 • Hỗ trợ nhân viên quốc tế về các nhiệm vụ ở nước ngoài và các vấn đề nhân sự liên quan.
 • Cung cấp hướng dẫn và đầu vào về cơ cấu lại đơn vị kinh doanh, lập kế hoạch lực lượng lao động và lập kế hoạch kế thừa.
 • Xác định nhu cầu đào tạo cho các đơn vị kinh doanh và nhu cầu huấn luyện điều hành cá nhân.
 • Tham gia đánh giá và giám sát các chương trình đào tạo để đảm bảo thành công. Theo dõi để đảm bảo các mục tiêu đào tạo được đáp ứng.
 • Cuối cùng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công.

Kỹ năng / Khả năng cần thiết:

 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc.
 • Kỹ năng giao tiếp cá nhân và dịch vụ khách hàng một cách xuất sắc.
 • Kỹ năng tổ chức và chú ý đến từng chi tiết.
 • Khả năng hiểu, giải thích và áp dụng các phần thích hợp của luật, hướng dẫn, quy định, pháp lệnh và chính sách hiện hành.
 • Có khả năng hiểu biết thấu đáo về hệ thống cấp bậc, công việc, trình độ, thông lệ bồi thường của tổ chức và các thông lệ hành chính liên quan đến các yếu tố đó.
 • Kỹ năng quản lý thời gian xuất sắc với khả năng đáp ứng thời hạn đã được chứng minh.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Biết sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite hoặc các phần mềm liên quan.

>> Cùng tìm hiểu sản phẩm dây đai pp của giaiphapdonggoi.net 

3. Đối tác kinh doanh nhân sự so với giám đốc nhân sự

Đối tác kinh doanh nhân sự so với giám đốc nhân sự

Đối tác kinh doanh nhân sự so với giám đốc nhân sự

Bởi vì không có cơ quan quản lý nào quy định các chức danh nhân sự, một số công ty sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Đầu tiên, chúng ta nên xem xét những điểm tương đồng. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, và cả hai đều thường ở cấp cao của nhân sự. Các đối tác kinh doanh nhân sự hiệu quả có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và điều này thường đúng đối với giám đốc nhân sự.

Khi nói đến công việc hàng ngày, có sự khác biệt. Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm quản lý. Họ quản lý một bộ phận nhân sự và có những người làm việc cho họ. Một giám đốc nhân sự cũng có trách nhiệm bao gồm những việc như tuyển dụng, phúc lợi và quản lý tiền lương, và các báo cáo của chính phủ.

HRBP thường không có trách nhiệm quản lý. Theo nguyên tắc chung, Đối tác Kinh doanh Nhân sự là những người đóng góp cá nhân, những người trực tiếp hỗ trợ công việc kinh doanh hoặc một chức năng kinh doanh. Họ hoạt động với tư cách là cố vấn và chuyên gia tư vấn và dựa trên dữ liệu. Chúng không nên tập trung vào các chức năng hành chính mà tập trung vào các chức năng chiến lược.

Tuy nhiên, thường có thể có sự chồng chéo giữa hai vai trò. Ví dụ, nhiều tổ chức nhỏ có một hoặc hai nhân sự quản lý mọi khía cạnh của nhân sự, từ hành chính đến chiến lược.

Các đối tác kinh doanh nhân sự thường hoạt động ở cấp cao hơn vì họ làm việc chặt chẽ nhất với quản lý và lãnh đạo hơn là với các cá nhân. Một giám đốc nhân sự có khả năng huấn luyện nhân viên về cách tương tác với sếp của họ, trong khi HRBP có khả năng huấn luyện Phó chủ tịch về cách tương tác với toàn bộ nhóm của họ. Một nhân viên cấp thấp không bao giờ được liên hệ với đối tác Kinh doanh Nhân sự, vì họ sẽ đến gặp một chuyên gia quan hệ nhân viên với những lo ngại và không chịu trách nhiệm chỉ đạo các dự án mà họ cần hướng dẫn chiến lược.

Hy vọng những thông tin mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp trên đây sẽ phần nào giúp bạn có cái nhìn tổng quan về nghề HRBP và các nội dung liên quan về HRBP.

Tìm hiểu thêm bài viết liên quan: