logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Chúng ta thường nghe đến các thuật ngữ kế toán quản trị, kế toán tài chính hay chỉ đơn giản là hai từ kế toán. Tuy nhiên, nếu không phải là người làm trong ngành kế toán - tài chính, đôi khi bạn khó có thể phân biệt rõ ràng các khái niệm này. Kế toán quản trị là gì? Vai trò của kế toán quản trị trong hoạt động kinh doanh là gì? Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ về kế toán quản trị để giúp bạn có kiến ​​thức cần thiết trước khi đi sâu tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán.

Mục Lục [Ẩn]


1. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là phương pháp tập hợp các báo cáo và tài khoản quản trị để cung cấp kịp thời thông tin tài chính chính xác cho các nhà quản lý doanh nghiệp để họ có thể đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn. Nó xác định, kiểm tra, diễn giải và tiết lộ thông tin tài chính để giúp một doanh nghiệp có thể hoạt động theo mục tiêu của mình.

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị sẽ khác với kế toán tài chính. Kế toán tài chính cung cấp thông tin tài chính cho các cá nhân bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán quản trị chủ yếu được thực hiện để giúp các nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định.

2. Kế toán quản trị phải làm những gì?

Vai trò của một kế toán quản trị kết hợp kế toán, tài chính và quản lý để chuẩn bị các báo cáo tài chính nội bộ và cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là giúp ban lãnh đạo cấp cao sử dụng thông tin tài chính để thông báo chiến lược kinh doanh, cũng như góp phần vào việc ra quyết định nhằm đảm bảo sự phát triển kinh doanh và thành công lâu dài

Kế toán quản trị sử dụng dữ liệu tài chính và phi tài chính để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp. Họ có thể thu thập thông tin về doanh thu, dòng tiền và các khoản nợ tồn đọng để phát hiện xu hướng, thu thập số liệu thống kê, viết báo cáo hỗ trợ việc ra quyết định quản lý hàng ngày và giúp định hướng chiến lược và lập kế hoạch.

Kế toán quản trị phải làm những gì?

Kế toán quản trị phải làm những gì?

Các chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ giám sát việc phát triển các thủ tục kế toán và chính sách tài chính, cũng như chuẩn bị các dự báo, ngân sách và phân tích rủi ro. Họ thường đóng góp vào hiệu quả và giảm chi phí thông qua việc xác định và thực hiện các quy trình và chiến lược hiệu quả hơn và cũng có thể có trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống thông tin quản lý.

Trách nhiệm chính

 • Chuẩn bị tài khoản quản lý hàng tháng, ngân sách và dự báo để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin về các quyết định chiến lược quan trọng và xây dựng chiến lược kinh doanh để tạo ra giá trị cho cổ đông.
 • Tư vấn về tác động tài chính của các quyết định kinh doanh.
 • Phát triển và quản lý các hệ thống và chính sách tài chính, đồng thời xác định các cơ hội để cải tiến.
 • Kiểm soát và dự báo thu chi, đảm bảo chi tiêu phù hợp với ngân sách.
 • Đề xuất các chiến lược để giảm chi phí.
 • Phân tích và quản lý rủi ro.
 • Đàm phán và thu được tài chính cho các dự án lớn.
 • Cung cấp ý kiến ​​chuyên môn về các vấn đề tài chính và tư vấn về cách cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Truyền đạt hiệu quả dữ liệu tài chính cho các nhà quản lý phi tài chính.

3. Tại sao kế toán quản trị lại quan trọng?

Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và các dữ liệu tài chính quan trọng do kế toán quản lý cung cấp được đánh giá cao vì vai trò quan trọng của nó trong việc cung cấp thông tin cho quản lý cấp cao

Trong trường hợp kế toán tài chính có thể tập trung vào việc lập báo cáo dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ, kế toán quản trị chuẩn bị, phát triển và phân tích thông tin tài chính hiện tại và dữ liệu phi tài chính với mục tiêu cho phép ra quyết định sáng suốt. Điều này có thể giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định trong hiện tại hoặc sử dụng ngân sách và dự báo để hỗ trợ đánh giá dự án và chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo sự ổn định, tăng trưởng và lợi nhuận.

4. Vai trò của Kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định trong một tổ chức kinh doanh

Mục tiêu của việc ra quyết định là tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc sử dụng phương pháp thay thế tốt nhất. Kế toán quản trị giúp quản lý trong việc quyết định các công việc tài chính. Nó sử dụng dữ liệu kế toán để giải quyết các vấn đề quản lý khác nhau.

Vai trò của Kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định trong một tổ chức kinh doanh

Vai trò của Kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định trong một tổ chức kinh doanh

Mọi tổ chức phải quyết định vào đúng thời điểm. Kế toán quản trị đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định trong một tổ chức kinh doanh. Vai trò của kế toán quản trị có thể được trình bày như sau:

 • Lập kế hoạch hiệu quả

Kế toán quản trị đóng một vai trò quan trọng trong việc lập một kế hoạch hiệu quả, cung cấp thông tin cần thiết.

Thông qua ngân sách vốn, ngân sách bán hàng, phân tích chi phí - khối lượng - lợi nhuận, kế toán quản trị cung cấp thông tin để lập kế hoạch.

 • Tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh

Kế toán quản trị cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thông qua lập ngân sách, phân tích tỷ số, phân tích phương sai, chi phí tiêu chuẩn,…

 • Kiểm soát hiệu quả

Kế toán quản trị thực hiện việc kiểm soát không hiệu quả thông qua triết lý JIT và hệ thống kiểm soát chất lượng tổng thể.

 • Tăng hiệu quả lao động

Kế toán quản trị giúp tăng hiệu quả lao động thông qua việc định giá lao động tiêu chuẩn, gắn tiền thưởng với năng suất và ngân sách.

 • Đạt được hiệu quả quản lý

Kế toán quản trị góp phần không nhỏ vào việc tăng hiệu quả quản lý của tổ chức cung cấp cho nhà quản lý những thông tin chính xác.

 • Chức năng quản lý trợ giúp

Chúng ta biết rằng chức năng chính của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát kế toán quản trị giúp nhân viên quản lý thực hiện đúng chức năng, cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

 • Giao tiếp

Để thực hiện các chức năng một cách hiệu quả và hiệu quả, các nhà quản lý cần phải giao tiếp với các bên và các bộ phận khác nhau của tổ chức.

Kế toán quản trị giúp chuẩn bị các báo cáo khác nhau về mặt này.

Cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng các hoạt động của kế toán quản trị chỉ được thực hiện để thực hiện một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định trong một tổ chức.

5. Trách nhiệm đạo đức của Kế toán quản trị

Kế toán quản lý nên cư xử có đạo đức. Họ phải tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm đạo đức và duy trì một hình ảnh chuyên nghiệp tốt.

Viện Kế toán Quản lý (IMA) đã xây dựng bốn tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho kế toán viên quản lý sau đây:

Trách nhiệm đạo đức của Kế toán quản trị

Trách nhiệm đạo đức của Kế toán quản trị

Năng lực

 • Duy trì trình độ năng lực chuyên môn phù hợp thông qua sự phát triển không ngừng về kiến ​​thức và kỹ năng của họ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình theo luật, quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.
 • Chuẩn bị các báo cáo và khuyến nghị đầy đủ và rõ ràng sau các phân tích thích hợp về thông tin liên quan và đáng tin cậy.

Bảo mật

 • Không tiết lộ thông tin bí mật có được trong quá trình làm việc trừ khi được cho phép, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.
 • Thông báo cho cấp dưới khi thích hợp về tính bảo mật của thông tin có được trong quá trình làm việc của họ và giám sát các hoạt động của họ để đảm bảo duy trì tính bảo mật đó.
 • Không sử dụng hoặc có vẻ như sử dụng thông tin bí mật có được trong quá trình làm việc của họ cho mục đích phi đạo đức hoặc bất hợp pháp lợi ích cá nhân hoặc thông qua các bên thứ ba.

Thanh liêm

 • Tránh xung đột lợi ích thực tế hoặc rõ ràng và tư vấn cho tất cả các bên thích hợp về xung đột tiềm ẩn.
 • Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ về mặt đạo đức.
 • Từ chối bất kỳ món quà, sự ưu ái hoặc sự hiếu khách nào có thể ảnh hưởng hoặc có vẻ sẽ ảnh hưởng đến hành động của họ.
 • Tránh chủ động hoặc thụ động lật đổ việc đạt được các mục tiêu hợp pháp và đạo đức của tổ chức.
 • Nhận biết và thông báo các giới hạn chuyên môn hoặc các ràng buộc khác có thể ngăn cản sự phán xét có trách nhiệm hoặc việc thực hiện thành công một hoạt động.
 • Truyền đạt thông tin bất lợi cũng như thuận lợi và các đánh giá hoặc ý kiến ​​chuyên môn.
 • Không tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào có thể làm mất uy tín nghề nghiệp.

Sự uy tín

 • Truyền đạt thông tin một cách công bằng và khách quan.
 • Tiết lộ đầy đủ tất cả các thông tin liên quan có thể được mong đợi một cách hợp lý để ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người dùng dự kiến ​​về các báo cáo, nhận xét và khuyến nghị được trình bày.

6. Các kỹ năng cần thiết cho vai trò này và cơ hội nghề nghiệp do vai trò này mang lại

Các kỹ năng cần thiết cho vai trò này và cơ hội nghề nghiệp do vai trò này mang lại

Các kỹ năng cần thiết cho vai trò này và cơ hội nghề nghiệp do vai trò này mang lại

Kế toán quản trị phải có kỹ năng phân tích và phân tích số xuất sắc, cùng với sự quan tâm sâu sắc đến từng chi tiết. Các kỹ năng tư duy chiến lược và phản biện là chìa khóa quan trọng và những chuyên gia này nên được tổ chức cao trong cách tiếp cận của họ. Cần phải có nhận thức thương mại vững chắc, cũng như khả năng liên lạc và tạo ảnh hưởng ở cấp cao.

Bất kỳ tổ chức nào có bộ phận kế toán hoặc tài chính đều có thể sử dụng kế toán quản trị và họ được các tổ chức tài chính tuyển dụng rộng rãi. Với kinh nghiệm ít nhất năm năm, những chuyên gia này có thể tiến tới các vai trò cấp cao như kiểm soát tài chính, giám đốc tài chính hoặc giám đốc tài chính (CFO).

Kế toán quản trị đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả những thông tin mà kế toán quản trị cung cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Những xu hướng mới đã hình thành và cần có những thay đổi, đặt ra những cơ hội và thách thức lớn cho kế toán tài chính.

Tham khảo thêm bài viết cùng chủ đề: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!