logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Thủ kho là người chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho trên tất cả các khâu từ chuyển hàng vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, thống kê hàng tồn kho. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về mô tả công việc thủ kho nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Thủ kho làm gì?

Thủ kho chịu trách nhiệm về các hoạt động thường xuyên hàng ngày của cửa hàng chung và bộ phận cụ thể, bao gồm xử lý các bài đăng, tiếp nhận và phân phối vật tư, thực hiện các hoạt động kiểm kê và kiểm soát hàng tồn kho, đồng thời có thể quản lý việc mua hàng và thay đổi đơn đặt hàng.

Thủ kho làm gì?

Thủ kho làm gì?

Bản mô tả công việc của thủ kho đòi hỏi phải duy trì một cơ sở dữ liệu kiểm kê nguồn cung ứng tự động; cập nhật cơ sở dữ liệu vật tư, vật tư, thiết bị; tạo các báo cáo liên quan để xác minh mức tồn kho và xác định hoạt động đặt hàng lại và tỷ lệ sử dụng.

Nó cũng có thể liên quan đến việc phân phối và phát hành đồng phục, vật tư, vật liệu và / hoặc thiết bị dựa trên các yêu cầu và đơn đặt hàng đến.

Thủ kho cũng bắt đầu các đơn đặt hàng để bổ sung hàng tồn kho theo các hướng dẫn và quy trình đã được thiết lập trong công ty và theo dõi các nhà cung cấp và nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.

Họ cũng chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra việc nhận hàng từ nhà cung cấp để xác minh chất lượng và số lượng của vật liệu và thiết bị nhận được so với thông số kỹ thuật và đơn vị đặt hàng, sau đó họ gửi các mặt hàng đến các khu vực thích hợp trong cơ sở.

Thủ kho cũng phải chuẩn bị và lưu giữ nhiều loại hồ sơ liên quan đến các hoạt động của cửa hàng của tổ chức và hỗ trợ giữ cho cơ sở được giao sạch sẽ và có trật tự.

Nó cũng có thể yêu cầu hỗ trợ sửa chữa nhỏ thiết bị để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt trước khi chuyển nhượng hoặc bán.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của thủ kho

Thủ kho chịu trách nhiệm duy trì kho của bộ phận / tổ chức, thực hiện các hoạt động như dự trữ nguyên liệu và vật tư hoạt động, kiểm soát hàng tồn kho và hồ sơ, mua hàng và các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của thủ kho

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của thủ kho

Các nnhiệm vụ và trách nhiệm chính thường tạo nên bản mô tả công việc của thủ kho được liệt kê dưới đây:

 • Nhận tất cả các nguyên vật liệu đến và đối chiếu với đơn đặt hàng.
 • Theo dõi, lập hồ sơ và giải quyết mọi sai lệch về các đơn đặt hàng đã nhận.
 • Đảm bảo tính chính xác của hệ thống kiểm kê của cơ sở bằng cách cập nhật hồ sơ về tổng số kiểm kê thực tế, biên nhận, điều chỉnh và trả lại.
 • Quản lý hàng tồn kho / nguồn cung cấp và đảm bảo chúng nằm trong mức tối thiểu và tối đa đã thiết lập.
 • Giữ cập nhật hồ sơ thu, hồ sơ và rút tiền từ kho.
 • Chịu trách nhiệm đóng gói, định giá, dán nhãn và trả lại nguồn cung cấp.
 • Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng tồn kho và điều phối việc xử lý lượng hàng thừa.
 • Giám sát việc xếp dỡ hàng hóa, di chuyển thiết bị và sửa chữa nhỏ.
 • Quản lý quan hệ nhà cung cấp và cơ sở dữ liệu cũng như duy trì các mối quan hệ đạo đức cao cả bên trong và bên ngoài.
 • Tạo đơn đặt hàng và sử dụng thẻ mua hàng để thực hiện các hoạt động mua sắm giá trị thấp.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển các mặt hàng bị hủy hoặc bị hư hỏng trở lại nhà cung cấp nếu thích hợp.

Tham khảo sản phẩm màng pe quấn pallet giá rẻ tại TP. HCM 

3. Yêu cầu kỹ năng, kiến thức và khả năng để thành công trong sự nghiệp của thủ kho

Nếu bạn đang tìm kiếm vị trí thủ kho, đây là những yêu cầu chính mà nhà tuyển dụng có thể phải đáp ứng để được tuyển dụng vào vị trí này:

Yêu cầu kỹ năng, kiến thức và khả năng để thành công trong sự nghiệp của thủ kho

Yêu cầu kỹ năng, kiến thức và khả năng để thành công trong sự nghiệp của thủ kho

 • Trình độ học vấn: Để có được công việc thủ kho, ứng viên phải có ít nhất bằng tốt nghiệp Trung học hoặc GED.
 • Giấy phép / Chứng chỉ: Thủ kho yêu cầu phải có bằng lái xe hợp lệ, chứng chỉ xe nâng hoặc sẵn sàng đạt được và duy trì chứng chỉ xe nâng.
 • Kiến thức: Người sử dụng lao động thường tìm kiếm những người có kiến ​​thức làm việc về thủ tục lưu kho, nhập kho nói chung và quen thuộc với việc phát hành, dự trữ, đặt hàng và nhận các bộ phận / vật tư, đồng thời hiểu rõ về tính chu kỳ của hàng tồn kho. Điều quan trọng nữa là họ có thể vận hành các thiết bị như xe nâng và xe tải nhẹ một cách an toàn và tuân thủ các chính sách và quy trình vận hành tiêu chuẩn. Kiến thức về quản lý sổ sách và hàng tồn kho đúng cách.
 • Hăng hái: Công việc của một thủ kho đòi hỏi một số lao động thể chất, vì vậy điều quan trọng là họ có thể nâng được 50 pound mà không cần trợ giúp.
 • Kỹ năng máy tính: Ứng viên được yêu cầu có một số kỹ năng máy tính để làm việc với hệ thống kiểm kê trên máy tính và kỹ năng nhập dữ liệu để cập nhật hệ thống kiểm soát hàng tồn kho.
 • Kỹ năng giao tiếp: Họ cần các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời để làm việc hiệu quả với những người khác và duy trì hồ sơ lưu trữ phù hợp.
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng: Vai trò của một thủ kho là một vai trò đối mặt với khách hàng. Ứng viên có thể được yêu cầu giao tiếp với nhà cung cấp và khách hàng, vì vậy điều quan trọng là họ phải có định hướng khách hàng, điều này cần thiết để xác định nhu cầu của khách hàng, giữ chân khách hàng và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
 • Kỹ năng giữa các cá nhân: Với tính chất công việc của họ, các kỹ năng giữa các cá nhân là điều cần thiết để xây dựng và củng cố mối quan hệ với các bên liên quan khác nhau mà họ giao tiếp trong quá trình làm việc.

Nếu bạn là nhà tuyển dụng hoặc nhà tuyển dụng đang muốn thuê một thủ kho, bạn có thể áp dụng ví dụ mô tả công việc được cung cấp trên trang này bằng cách viết mô tả hoàn hảo về vai trò trong tổ chức của bạn. Bằng cách xuất bản mô tả chi tiết về vai trò thủ kho, bạn sẽ có thể thu hút những ứng viên tốt nhất cho vị trí này.

Tham khảo thêm bài viết cùng chủ đề: