logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Procurement là một quá trình không thể thiếu trong doanh nghiệp và đặc biệt là trong doanh nghiệp sản xuất, là một trong những khâu chuẩn bị đầu vào, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng sản phẩm đầu ra. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu những thông tin về Procurement là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Procurement là gì?

Procurement (thu mua) là quá trình mua hàng hóa hoặc dịch vụ và thường liên quan đến chi tiêu kinh doanh. Hoạt động thu mua thường được liên kết với các doanh nghiệp bởi vì các công ty cần thu hút dịch vụ hoặc mua hàng hóa, thường ở quy mô tương đối lớn.

Procurement là gì?

Procurement là gì?

Thu mua thường đề cập đến hành động mua hàng cuối cùng nhưng nó cũng có thể bao gồm tổng thể quá trình thu mua có thể rất quan trọng đối với các công ty dẫn đến quyết định mua hàng cuối cùng của họ. Các công ty có thể ở cả hai phía của quá trình thu mua với tư cách là người mua hoặc người bán mặc dù ở đây chúng tôi chủ yếu tập trung vào phía công ty mời chào hàng.

Hoạt động thu mua kinh doanh đòi hỏi sự chuẩn bị, trưng cầu và xử lý thanh toán, thường liên quan đến một số lĩnh vực của công ty.

Chi phí thu mua có thể chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu thu mua.

Đấu thầu cạnh tranh thường là một phần của hầu hết các quy trình thu mua quy mô lớn liên quan đến nhiều nhà thầu.

>> Xem thêm sản phẩm dây đai nhựa pp đóng gói hàng hóa 

Từ thu mua được sử dụng để chỉ việc mua cho một doanh nghiệp và thường được thực hiện trên quy mô lớn. Thu mua liên quan đến hai công ty: người mua và người bán.

Thu mua thường là một phần của đầu vào cho một công ty sau đó sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ được thu mua để tạo ra sản phẩm cuối cùng của chính họ. Điều này làm cho nó trở thành một chức năng rất quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Điều quan trọng đối với sự thành công trong công việc kinh doanh của người mua là mua được hàng hóa hoặc dịch vụ có chất lượng tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất.

Nhìn bề ngoài, thu mua có thể là một quá trình đơn giản. Nhưng nó thường có tính cạnh tranh cao với sự cẩn thận và chú ý đến từng bước. Các hoạt động mà thu mua đòi hỏi bao gồm:

 • Lựa chọn nhà cung cấp
 • Đàm phán thanh toán
 • Kiểm tra chiến lược
 • Lựa chọn cuối cùng
 • Đàm phán hợp đồng
 • Lần mua cuối cùng

2. Cách thức hoạt động của Procurement

Cách thức hoạt động của Procurement

Cách thức hoạt động của Procurement

Quy trình thu mua có thể yêu cầu một phần đáng kể các nguồn lực của công ty để quản lý. Ngân sách thu mua thường cung cấp cho các nhà quản lý một giá trị cụ thể mà họ có thể chi tiêu để mua hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ cần. Quá trình thu mua thường là một phần quan trọng trong chiến lược của công ty bởi vì khả năng mua một số nguyên vật liệu hoặc dịch vụ có thể xác định xem hoạt động có mang lại lợi nhuận hay không.

Trong nhiều trường hợp, các quy trình thu mua sẽ được quy định bởi các tiêu chuẩn của công ty thường được tập trung hóa bởi các kiểm soát từ bộ phận kế toán các khoản phải trả. Quá trình thu mua bao gồm việc chuẩn bị và xử lý nhu cầu cũng như việc nhận và phê duyệt thanh toán cuối cùng.

Nói một cách tổng thể, điều này có thể liên quan đến việc lập kế hoạch mua hàng, tiêu chuẩn, xác định thông số kỹ thuật, nghiên cứu nhà cung cấp, lựa chọn, tài trợ, thương lượng giá và kiểm soát hàng tồn kho. Do đó, nhiều công ty lớn có thể yêu cầu hỗ trợ từ một số lĩnh vực khác nhau của công ty để thu mua thành công.

Nhìn chung, chi phí thu mua sẽ được tích hợp vào kế toán tài chính của một doanh nghiệp, vì thu mua liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ cho các mục tiêu doanh thu của doanh nghiệp.

Các giai đoạn thu mua

Các bước thực tế liên quan đến thu mua như sau:

 • Xác định yêu cầu
 • Xác định các chi tiết cụ thể của yêu cầu
 • Tìm nguồn cung ứng
 • Đàm phán và hoàn thiện giá và điều khoản
 • Yêu cầu mua hàng và đặt hàng
 • Giao đơn đặt hàng
 • Khẩn trương
 • Cung cấp và kiểm tra sản phẩm, dịch vụ
 • Quá trình thanh toán
 • Lưu giữ hồ sơ và đánh giá

3. Kế toán tài chính

Quá trình thu mua có thể được phân chia và phân tích từ nhiều góc độ. Các công ty và ngành công nghiệp sẽ có những cách khác nhau để quản lý việc thu mua chi phí trực tiếp và gián tiếp. Các công ty hàng hóa so với các công ty dịch vụ, cũng sẽ có những cách quản lý chi phí khác nhau.

Chi phí thu mua trực tiếp so với gián tiếp

Chi tiêu trực tiếp đề cập đến bất kỳ điều gì liên quan đến giá vốn hàng bán và sản xuất, bao gồm tất cả các mặt hàng là một phần của thành phẩm. Đối với các công ty sản xuất, điều này có thể bao gồm từ nguyên liệu thô đến các thành phần và bộ phận. Đối với các công ty kinh doanh hàng hóa, điều này sẽ bao gồm chi phí mà hàng hóa được mua từ người bán buôn để bán.

Đối với các công ty làm dịch vụ, chi phí trực tiếp chủ yếu sẽ là chi phí lao động theo giờ của nhân viên thực hiện dịch vụ. Thu mua các hạng mục liên quan đến giá vốn hàng bán ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp của công ty.

Ngược lại, thu mua gián tiếp liên quan đến việc mua hàng không liên quan đến sản xuất. Đây là những giao dịch mua mà một công ty sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động của mình. Thu mua gián tiếp có thể bao gồm nhiều loại mua bao gồm vật tư văn phòng, tài liệu tiếp thị, chiến dịch quảng cáo, dịch vụ tư vấn,…. Các công ty nói chung sẽ có ngân sách và quy trình quản lý chi phí trực tiếp khác nhau so với chi phí gián tiếp.

Kế toán thu mua hàng hóa so với dịch vụ

Thu mua là một phần của quy trình chi phí cho tất cả các loại hình công ty, nhưng các công ty hàng hóa và dịch vụ tính doanh thu và chi phí khác nhau. Như vậy, hạch toán hàng hóa thu mua cũng sẽ khác với hạch toán dịch vụ thu mua.

Các công ty tập trung vào hàng hóa sẽ cần phải giải quyết việc thu mua những hàng hóa đó như hàng tồn kho. Các công ty này rất coi trọng vấn đề quản lý chuỗi cung ứng trong lĩnh vực này. Các công ty dựa trên dịch vụ cung cấp dịch vụ với tư cách là người tạo ra doanh thu chính, vì vậy họ không nhất thiết phải phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng cho hàng tồn kho mặc dù họ có thể cần mua hàng hóa cho các dịch vụ dựa trên công nghệ.

Nhìn chung, chi phí bán hàng của nhiều công ty dịch vụ dựa trên chi phí lao động theo giờ của nhân viên cung cấp dịch vụ nên việc mua sắm như một khoản chi phí trực tiếp không phải là một yếu tố chính. Tuy nhiên, các công ty hoạt động dựa trên dịch vụ thường sẽ có chi phí gián tiếp tương đối cao hơn vì họ thường giải quyết việc thu mua của chính mình như một khoản chi phí gián tiếp thông qua tiếp thị.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Procurement mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp cho bạn. Hy vọng những thông tin này hưu ích đối với bạn trong việc tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm bài viết liên quan: