logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Khi di chuyển hàng hóa từ vị trí xuất phát đến điểm đến cuối cùng, vận đơn sẽ đưa ra các quy định và sử dụng đúng vận đơn là rất quan trọng. Vậy House Bill of Lading là gì? Và Master Bill of Lading là gì? Cách phân biệt House Bill of Lading (Vận đơn nội bộ) và Master Bill of Lading (Vận đơn chủ) như thế nào? Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. House Bill of Lading

House bill là gì

House Bill of Lading

Vận đơn nội bộ (HBL) là một chứng từ vận tải, được sử dụng trong các chuyến hàng đường biển, do người giao nhận phát hành và ký, thường là trên định dạng vận đơn của người giao nhận, bằng chứng các điều kiện và điều khoản của việc vận chuyển hàng hóa theo quy định bởi người giao nhận hàng hóa.

Các Đặc Điểm Chính Của Vận Đơn Chuyển Nhà (HBL):

  • Vận đơn nội bộ thường được phát hành trên định dạng vận đơn của người giao nhận hàng hóa.
  • Vận đơn nội bộ do người giao nhận phát hành và ký mà không chỉ rõ cơ quan ký tên là người vận chuyển hoặc với tư cách là đại lý của người chuyên chở. Trong một số trường hợp, các công ty giao nhận ký HBL “với tư cách là người chuyên chở”, đặc biệt khi khách hàng của họ yêu cầu vận đơn tuân thủ các điều kiện thư tín dụng.
  • Vận đơn nội bộ (HBL) có thể có hoặc không phải tuân theo Quy tắc La Hay, Quy tắc Hague-Visby và COGSA của Hoa Kỳ (Đạo luật Vận chuyển Hàng hóa bằng Đường biển của Hoa Kỳ năm 1936.),...
  • Vận đơn nội bộ do người giao nhận ký, và nó nêu các điều khoản và điều kiện vận chuyển đối với quan điểm của công ty giao nhận. Vận đơn nội bộ không có hợp đồng vận chuyển thực tế của người vận chuyển, do đó người gửi hàng ghi trên vận đơn chuyển nhà không được xác định trong hợp đồng vận chuyển thực tế của người vận chuyển.

>> Cùng tham khảo về sản phẩm dây đai pet dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu 

2. Master Bill Of Lading

Master Bill là gì

Master Bill Of Lading

Vận đơn chủ (MBL) là một chứng từ vận tải, được sử dụng trong các chuyến hàng đường biển, được phát hành và ký bởi người vận chuyển hàng hóa đường biển hoặc đại lý của họ, thường trên định dạng vận đơn của người vận chuyển in sẵn, bằng chứng các điều khoản và điều kiện của việc vận chuyển hàng hóa giữa cảng xếp hàng đến cảng trả hàng.

Các tính năng chính của Vận đơn chính (MBL):

  • Vận đơn chính thường được phát hành trên mẫu vận đơn in sẵn của người vận chuyển người phát hành.
  • Vận đơn chính do người chuyên chở hoặc đại lý thay mặt người chuyên chở phát hành và ký.
  • Vận đơn chính (MBL) được phát hành tuân theo Quy tắc La Hay, Quy tắc Hague-Visby và COGSA của Hoa Kỳ (Đạo luật Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của Hoa Kỳ năm 1936.),…
  • Vận đơn chính do người chuyên chở thực tế ký và nêu rõ các điều kiện và điều khoản của việc vận chuyển, do đó người nhận hàng có thể được bảo vệ tốt hơn trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

3. Phân biệt giữa House Bill of Lading và Master Bill Of Lading

Phân biệt giữa House Bill of Lading và Master Bill Of Lading

Master Bill of Lading

House Bill Of Lading

Được phát hành bởi nhà cung cấp thực tế, chẳng hạn như MSC, Maersk, Yang Ming Lines,…

Được phát hành bởi công ty giao nhận, chẳng hạn như XYZ Forwarding Ltd,…

Do người vận chuyển hoặc đại lý của người vận chuyển ký.

Được ký bởi công ty giao nhận mà không có bất kỳ chỉ dẫn đại lý nào của người chuyên chở.

Được cấp trên mẫu vận đơn thực tế của người vận chuyển in sẵn.

Được cấp trên mẫu vận đơn của công ty giao nhận in sẵn.

Luôn tuân theo Quy tắc La Hay, Quy tắc Hague-Visby và COGSA của Hoa Kỳ (Đạo luật Vận chuyển Hàng hóa bằng Đường biển của Hoa Kỳ năm 1936.),…

Có thể có hoặc không tuân theo Quy tắc La Hay, Quy tắc Hague-Visby và COGSA của Hoa Kỳ (Đạo luật Vận chuyển Hàng hóa bằng Đường biển của Hoa Kỳ năm 1936.),…

Nêu rõ các điều khoản và điều kiện của việc vận chuyển, do đó người nhận hàng có thể được bảo vệ trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

Nêu rõ các điều khoản và điều kiện của công ty giao nhận, do đó người nhận hàng sẽ không có sự bảo vệ pháp lý trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

Ghi số vận đơn thực tế của người vận chuyển.

Số vận đơn của công ty giao nhận.

Trên đây là một số thông tin về House Bill và Master Bill mà Giaiphapdonggoi.net cung cấp đến bạn. Hy vọng bạn có thể hiểu thêm về chúng.

Tham khảo các bài viết khác liên quan: