logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

M&E là gì? Nó nghe có vẻ giống như một câu hỏi đơn giản nhưng nó chắc chắn là một câu hỏi quan trọng. Trước khi kết hợp M&E vào một dự án, điều quan trọng là phải hiểu rõ ràng về thực sự là gì, mục đích, ý nghĩa của nó và cách giám sát khác với đánh giá khi là hai mặt của cùng một đồng tiền. Hãy ở lại với Giaiphapdonggoi.net trong khi chúng tôi đi sâu vào giám sátđánh giá riêng với một số câu hỏi chính để giúp bạn định hướng con đường M&E chính xác hơn.

Mục Lục [Ẩn]


1. M&E là gì?

Giám sát và đánh giá - thường được gọi là 'M&E' - Monitoring and Evaluation - là một phần quan trọng của chu trình quản lý và thực hiện chương trình. Nó cho phép quản lý và cải tiến thích ứng trong suốt vòng đời của chương trình để hỗ trợ việc cung cấp các mục tiêu và mục tiêu của chương trình. Nó cũng hỗ trợ báo cáo và giao tiếp về các đầu ra và kết quả của chương trình.

M&E là gì?

M&E là gì?

Giám sát và Đánh giá (M&E) là một công cụ mạnh mẽ để học hỏi và thay đổi mang tính chuyển đổi.

Khi một kế hoạch M&E mạnh mẽ được đưa vào dự án ở giai đoạn đầu, nó sẽ hướng dự án đi đúng hướng ngay từ ngày đầu tiên. M&E hoạt động như một chất xúc tác để tận dụng các nguồn lực, cải thiện hiệu quả hoạt động của dự án, tiếp cận những người thụ hưởng dự kiến, cung cấp trách nhiệm giải trình và minh bạch cho các nhà tài trợ, các bên liên quan thụ hưởng và tối đa hóa tác động của dự án, thường là trong các tiêu chuẩn chất lượng đã thiết lập, khung thời gian ước tính và ngân sách được phân bổ.

Giám sát và đánh giá song hành với nhau và được thực hiện liên tục trong suốt vòng đời của một dự án. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu bạn tự mình hiểu từng thuật ngữ, để bạn có thể hiểu cặn kẽ về các chức năng, cách chúng được kết nối với nhau và cách chúng phù hợp với lĩnh vực của một dự án.

2. Lợi ích của M&E

Khi được thực hiện một cách hiệu quả, việc thực hiện giám sát và đánh giá sẽ mang lại lợi ích cho các bên liên quan trọng và ngoài phạm vi các hoạt động được thực hiện bởi một tổ chức. Nói chung, nó hướng dẫn việc ra quyết định chiến lược cả trong và sau khi thực hiện chương trình.

Lợi ích của M&E

Lợi ích của M&E

Lợi ích cho các bên liên quan khác nhau, bao gồm:

 • Beneficiaries (người thụ hưởng): Các quá trình theo dõi (thu thập dữ liệu) có thể biểu thị rằng tổ chức thực sự quan tâm đến kết quả và cải thiện kết quả. Dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả của việc thực hiện cũng như thiết kế thực hiện (để cải thiện kết quả cho người hưởng lợi)
 • Employees (nhân viên): M&E có thể tạo ra nhiều sự ủng hộ và tin tưởng vào cam kết của tổ chức đối với sứ mệnh nếu có nỗ lực rõ ràng để không chỉ đánh giá tiến độ mà còn sử dụng đánh giá đó để đạt được tác động tốt hơn. Đối với những nhân viên tiếp xúc với người thụ hưởng (ví dụ: "trên cơ sở"), việc tiến hành đánh giá đánh giá cũng có thể tạo ra sự tin tưởng hơn giữa những nhân viên đó và cộng đồng người thụ hưởng. Giờ đây, thường không lường trước được, thông tin chi tiết có thể xuất hiện, giúp nhân viên khám phá ra những cách mới, hiệu quả hơn để cung cấp các chương trình và tạo ra tác động.
 • Executive management (quản lý điều hành): Việc xác định các thay đổi đối với định hướng chiến lược trở nên dựa trên dữ liệu nhiều hơn với các dữ liệu và phân tích liên tục từ các quy trình M&E. Lý tưởng là sự thích nghi trở nên nhanh nhẹn hơn. Với dữ liệu liên quan và toàn diện (cả liên quan đến quá trình và liên quan đến tác động), giám đốc điều hành có thể xây dựng các lập luận thuyết phục hơn nhiều.
 • Funders (các nhà tài trợ): Tiền cho tác động chảy đến nơi có dữ liệu và việc thực hiện M&E tốt có thể mở ra dòng chảy đó vì nó tạo ra uy tín tác động và tất nhiên là sự hiểu biết minh bạch hơn về mức độ tác động có thể tạo ra trên mỗi đô la đầu tư.

3. Làm thế nào để xây dựng kế hoạch M&E?

Hầu hết các tổ chức bắt đầu với một chiến lược tác động. Tùy thuộc vào nền tảng của họ, họ sẽ thiết kế một cách tiếp cận theo định hướng kết quả

Làm thế nào để xây dựng kế hoạch M&E?

Làm thế nào để xây dựng kế hoạch M&E?

 • Lý thuyết về sự thay đổi
 • Mô hình logic
 • Khung nhật ký
 • Kế toán dựa trên kết quả

Bước tiếp theo là thiết kế các thước đo chất lượng.

Đưa các công cụ định lượng (hoặc định tính) vào hoạt động có nghĩa là xác định các chỉ số phù hợp để đo lường. Chỉ số là một số liệu được sử dụng để đo lường một số khía cạnh của chương trình. Trong giai đoạn lập kế hoạch, các chỉ số sẽ được sử dụng trong suốt quá trình giám sát và đánh giá cần được xác định. Điều này cho phép các tổ chức thực sự đo lường mức độ mà những gì họ nghĩ hoặc muốn xảy ra thực sự xảy ra.

Các chỉ số có thể là cả định lượng và định tính, tùy thuộc vào những gì cần đo lường và theo những cách nào.

Các chỉ số định lượng

Chủ yếu tập trung vào đầu ra, chúng giúp các tổ chức xác định xem các hoạt động có đang diễn ra không, khi nào và ở mức độ nào.

Theo định nghĩa, các con số được sử dụng để truyền đạt các phép đo định lượng (tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ, số tiền $,...)

Các chỉ số định tính

Liên quan đến các điều khoản chủ quan

Thường tập trung vào kết quả, họ có thể giúp các tổ chức xác định xem có sự thay đổi nào xảy ra hay không bằng cách thu thập nhận thức từ những người thụ hưởng.

Độ chính xác của dữ liệu thường có thể khó đánh giá do bản chất chủ quan của các phán đoán thu thập về sự thay đổi (xem ví dụ bên dưới)

4. Ví dụ về các chỉ số M&E

Sử dụng ví dụ về một doanh nghiệp xã hội sử dụng mô hình 1 tặng 1 (bạn mua một đôi giày, chúng tôi tặng một đôi giày cho người có nhu cầu), chúng tôi có thể xem xét một số chỉ số tiềm năng cho chương trình quyên góp của họ trong khoảng thời gian một năm.

Ví dụ về các chỉ số M&E

Ví dụ về các chỉ số M&E

Định lượng

 • Số lượng giày được tặng
 • Số người bị ảnh hưởng
 • Số tiền tiết kiệm được trong nhóm thụ hưởng (không phải mua giày)

Định tính

 • Nhận thức về sự thay đổi trong chất lượng cuộc sống sau khi nhận được đôi giày (đối tượng khảo sát)
 • Các loại cơ hội được tạo ra từ việc nhận giày (do người thụ hưởng xác định)

Sử dụng kết hợp các chỉ số để xác định phân bổ

Như chúng ta có thể thấy, số lượng giày được tặng thuần túy không cho chúng ta biết tác động nào đã được tạo ra. Nó chỉ ngụ ý. Bằng cách cũng thu thập dữ liệu định tính, tập trung vào kết quả, tổ chức có được ý tưởng tốt hơn về tác động của những đôi giày đó đối với những người không có chúng. Họ cũng có thể đo lường mức thu nhập trước và sau khi đi giày (đối với người lớn) hoặc đo số ngày đi học (đối với trẻ em).

Các chỉ số tốt nhất giúp các tổ chức làm rõ sự phân bổ rõ ràng giữa can thiệp (phân phối giày) và (các) tác động được tạo ra. Trong ví dụ này, nhiều biến số khác có thể góp phần làm tăng mức thu nhập hoặc số ngày đi học. Việc thu thập dữ liệu định tính, cụ thể là hỏi mức độ mà đôi giày có liên quan đến bất kỳ thay đổi quan sát nào trong các lĩnh vực đó, sẽ tăng mức độ phân bổ mà tổ chức có thể báo cáo.

Giám sát và đánh giá là các quá trình được kết nối với nhau; cả hai đều bổ sung cho nhau để giúp bạn tận dụng tối đa các biện pháp can thiệp của mình. Vì vậy, lần tới khi bạn lên ý tưởng cho một dự án mới, hãy đảm bảo bao gồm M&E ngay từ ngày đầu tiên.

Tìm hiểu thêm bài viết liên quan: 

Mời bạn xem thêm sản phẩm đóng gói tại GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI nhé !!!